Special Olympic World Games

Det største internasjonale mesterskapet for utviklingshemmede er Special Olympic World Games. Det arrangeres sommer som vinter, annet hvert år. Over 3000 utøvere fra 100 forskjellige land deltar. Innebandy er en del av vinter lekene. Norge deltok med et innebandylag for første gang 2017.