VÅRT AKTIVITETSTILBUD

Det er viktig med gode aktivitetstilbud som er utformet slik at alle som vil spille innebandy finner “sin” arena. I Midt-Norge er vi stolte av å ha et bredt tilbud – uavhengig av alder og ferdigheter. Ved siden av det ordinære seriespillet har vi flere lavterskeltilbud, og vi har et tilpasset tilbud for ungdom. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle vårt aktivitetstilbud slik at enda flere kan oppleve mestring og idrettsglede i våre idretter.
Vedlagt er en kronologisk aktivitetskalender for innebandy sin del i Trøndelag sesongen 2021/22 – dette er da en oversikt over arrangementer i tillegg til den vanlige kampaktiviteten som går gjennom hele sesongen.