VÅRT AKTIVITETSTILBUD

Det er viktig med gode aktivitetstilbud som er utformet slik at alle som vil spille innebandy finner “sin” arena. I Midt-Norge er vi stolte av å ha et bredt tilbud – uavhengig av alder og ferdigheter. Ved siden av det ordinære seriespillet har vi flere lavterskeltilbud, og vi har et tilpasset tilbud for ungdom. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle vårt aktivitetstilbud slik at enda flere kan oppleve mestring og idrettsglede i våre idretter. I menyen til høyre finner man en oversikt over våre ulike aktivitetstilbud.