Foto av: Midt-Norge Bandyregion

TRØNDERSERIEN

Etterhvert som Løkkebandyen vokste dukket det stadig opp flere damelag som ønsket en egen dameserie i Løkkebandykonseptet. Og slik ble Trønderserien til. Ved å etablere aktivitetstilbudet satte man seg mål om å aktivisere nye damespillere som av ulike årsaker ikke finner det ordinære seriespillet attraktivt. I motsetning til Løkkebandyen, så tillater vi lagene i Trønderserien å benytte et lite antall spillere fra det ordinære seriespillet. Dette etter ønske fra lagene selv. I sesongen 2017/18 deltok 8 lag i denne serien. Kampene spilles på kveldstid og følger samme struktur som Løkkebandyen. Nivået er lavere og kravene er færre i Trønderserien enn hva som er tilfelle i det ordinære seriespillet. Vi tilbyr også et sluttspill mot slutten av sesongen dersom lagene ønsker det.

På grunn av for lag påmelding var det ikke grunnlag for å starte opp noe seriespill i Trønderserien høsten 2022. Vi inviterer med dette på ny til seriespill i Trønderserien, og håper vi får nok påmeldte til å starte opp i oktober 2023.

Det finnes likevel følgende muligheter for å spille innebandykamper i høst:

  • Følg med på hva som skjer hos klubbene. Flere har arrangerer 3 mot 3-turneringer hvor det er mulig å delta
  • Det finnes Løkkebandylag som ønsker flere voksne (både menn og kvinner) velkommen
  • Dersom to lag ønsker å gå sammen for å spille enkeltkamper mot hverandre kan vi ordne halltid til dette, samt sette dere i kontakt med aktuelle dommere
  • Det kan også være mulighet for å finne en aktuell søndag, og sette opp en turneringskveld hvor alle tre lagene møter hverandre dersom det er ønskelig

Vi håper på flere påmeldte lag frem mot jul, slik at vi kan starte opp Trønderserien etter jul.

Spillereglement, innebandy