Foto av: Midt-Norge Bandyregion

TRØNDERSERIEN

Etterhvert som Løkkebandyen vokste dukket det stadig opp flere damelag som ønsket en egen dameserie i Løkkebandykonseptet. Og slik ble Trønderserien til. Ved å etablere aktivitetstilbudet satte man seg mål om å aktivisere nye damespillere som av ulike årsaker ikke finner det ordinære seriespillet attraktivt. I motsetning til Løkkebandyen, så tillater vi lagene i Trønderserien å benytte et lite antall spillere fra det ordinære seriespillet. Dette etter ønske fra lagene selv. I sesongen 2017/18 deltok 8 lag i denne serien. Kampene spilles på kveldstid og følger samme struktur som Løkkebandyen. Nivået er lavere og kravene er færre i Trønderserien enn hva som er tilfelle i det ordinære seriespillet. Vi tilbyr også et sluttspill mot slutten av sesongen dersom lagene ønsker det.

Spillereglement, innebandy