En kamps begynnelse
Overgangsreglement landhockey
Standard spillerkontrakt NBF
Søknadsskjema og retningslinjer for aldersdispensasjoner

En søknad skal alltid underskrives av både trener/lagleder og klubbleder. 

Behandlingstiden for en søknad kan variere, men det må påregnes minst 7 dagers behandlingstid. 

Søknader som ikke er signert av leder og / eller ikke er tilstrekkelig opplyst vil ikke bli behandlet før nevnte krav er oppfylt. 

Alle søknader behandles av seriekomiteen. Eventuelle klager på vedtak om aldersdispensasjon skal rettes til seksjonsstyret. 

Det forventes at klubben prøver å finne løsning på eventuell tilsvarende utfordring neste sesong internt i klubben, for eksempel ved ytterligere rekruttering i spillerens aldersklasse. 

Klubber/lag bør alltid prøve å finne løsninger internt i egen klubb før det søkes om dispensasjon.

Ved få spillere på et lag bør spillere i aldersklassene under (se «Godkjente fødselsår pr konkurranseklasse»), benyttes framfor at det søkes dispensasjon på overårige spillere. 

Det skal ikke være nødvendig å søke om dispensasjon på bakgrunn av for få spillere dersom laget har 10 spillere eller mer, inkludert påfyll fra laget i aldersklassen under. Dispensasjon innvilges eventuelt inntil det er 10 spillere på laget, men med maks bruk av 2 overårige spillere på dispensasjon pr sesong. 

Spilleren det søkes dispensasjon for kan ikke være mer enn 1 år eldre enn øvre grensen for aldersserien.

Frister for å søke dispensasjon(er) er 01. oktober, 01. desember, 01. april og 10. august.

Mangel på målvakt danner ikke grunnlag for dispensasjon, det forventes at klubber bruker yngre målvakter som har godkjent alder eller utespiller i mål. 

I utgangspunktet innvilges det dispensasjon på maks 2 spillere pr lag pr sesong. Klubbene bes vurdere om det er hensiktsmessig å melde på et lag i klassen over, enten i stedet eller i tillegg. 

Ved helt særskilte grunnlag kan det gjøres unntak fra retningslinjene. 

Spillere som dispenseres ned kan ikke spille i høyere klasse enn sin egen samt det laget de dispenseres ned til. 

Norges Bandyforbund – Hockeyseksjonen

Dommer- og sekretariat kvittering