Norges Bandyforbund ble re-sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge i 2021. Sertifiseringen må fornyes annet hvert år. Som del av sertifiseringen har NBF utarbeidet egen antidopingpolicy, handlingsplan for forebyggende arbeid og beredskapsplan for håndtering av brudd på dopingbestemmelsene.

Handlingsplanen NBF

Hold deg oppdatert her:

Enkelte idrettsutøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. En del av disse må søke om medisinsk fritak (Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge). De som er definert som topputøvere av Antidoping Norge (se Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge) skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.