Innebandy
Overganger

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt for spillere og dommere i alle aldersklasser.

Nasjonale overganger

Permanent eller tidsbegrenset (utlån) endring av klubbtilhørighet fra en norsk klubb til en annen norsk klubb må meldes på et overgangsskjema til Norges Bandyforbund (NBF) og det må i de fleste tilfeller betales et overgangsgebyr. Les mer under overgangsreglement for innebandy. Det er NBF sentralt som administrerer og kan svare på spørsmål om nasjonale overganger.

Overgangsskjema innebandy
Overgangsgebyrer innebandy

For sesongen 2024/25:
Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 900,-
Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1650,-
Gebyr ved tidsbegrenset overgang (utlån): kr.1650,-

Det er ikke gebyr for spillere under 17 år , men overgangsskjema må fylles ut og signeres av alle parter. For sesongen 2024/2025 gjelder dette spillere født i 2008 eller senere.

Det er ikke gebyr for spillere som ikke har løst lisens de to siste sesonger, men overgangsskjema må fylles ut og signeres av alle parter.

Overgangsreglement for innebandy
Dobbel representasjon for innebandy

For spillere mellom 15 og 22 år er det åpnet opp for en begrenset mulighet for dobbel representasjonsrett, der en spiller kan delta i obligatoriske kamper for to forskjellige klubber.

Les mer om denne ordningen her

For spørsmål om nasjonale overganger ta kontakt med Ann-Mari Ellefsen, Tel: 924 88 186, E-post: ann-mari.ellefsen@bandyforbundet.no

Internasjonale overganger

For endring av klubbtilhørighet fra en norsk klubb til en utenlandsk klubb eller fra en utenlandsk klubb til en norsk klubb, må dette meldes på et skjema til det internasjonale innebandyforbundet (IFF). Det er IFF som administrerer og svarer på spørsmål om internasjonale overganger.

Les mer om internasjonale overganger og se de siste overgangene til og fra Norge på websidene til IFF

De siste godkjente innebandyovergangene:

(Av personvernhensyn vises det kun overganger ett år tilbake i tid. Ta direkte kontakt med Norges Bandyforbund for tidligere nasjonale overganger.)