Årsmøter
Innebandyseksjonen

Innebandyseksjonen avholder årsmøte annethvert år.

Her vedtas innebandyens regelverk samt valg av Seksjonsstyret.

Protokoller

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2020

Ekstraordinært årsmøte 2019

Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2016