Seksjonsårsmøter
Innebandyseksjonen
Innebandyseksjonen avholder årsmøte annethvert år. Her vedtas innebandyens regelverk samt det velges et seksjonsstyre.