Innebandy / Bandy / Landhockey / EL-innebandy
Trenerutvikling
Norges Bandyforbund

Hva er trenerutvikling i Norges Bandyforbund?

Samling for trenerutviklere – «Trenerforum NBF»

TRENERLØYPE – Norges Bandyforbund
Trener 1
Trener 2
Trener 3
TRENERATTESTEN

«Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.»

Ta trenerattesten i dag!

Status i forbundet på antall og prosent:

  • Statistikk kommer..
Handlingsplan Trenerutvikling 2023/2024
Kursinnstruks – for arrangører

For oppdatert (desember 2023) kursinnstruks følg denne lenken:

https://bandyforbundet.no/forbundet/?msswb-post=kursinstruks-trenerutvikling

Instruktøroversikt trenerkurs – Kontaktinfo
Nord-Norge
Marcus Nilsson
Midt-Norge
Sør-Vest
Innlandet
Oslo/Akershus
Sør-Øst