Innebandy / Bandy / Landhockey / EL-innebandy
Trenerutvikling
Norges Bandyforbund

Hva er trenerutvikling i Norges Bandyforbund?

I forlengelse av Norges Bandyforbund sin strategiplan rettes det et større fokus på utvikling og ivaretakelse av alle trenere og instruktører i NBF. Trenerutvikling skal rette fokus på å skape gode og trygge rollemodeller for utøvere som bedriver våre aktiviteter. Gjennom kurs, utdanning, oppfølging og veiledning skal det legges grunnlag for videre utvikling av ressurspersoner, samt legges til rette for at de som ønsker å ta neste steg i Trenerløypen får god kjennskap om dette.

Det vil strebes etter å etablere gode møteplasser for utveksling av kunnskap og erfaringer for mennesker med rollen som trener. Arenaen vil være for trenere på ulike nivå.

Samling for trenerutviklere – «Trenerforum NBF»

Norges Bandyforbund har som målsetting å invitere trenerutviklere (instruktører) og trenere, på ulike nivå, til årlige «Trenerforum»/Trenersamlinger. Hensikten med disse møteplassene er å skape en felles arena for god dialog og mulighet for erfaringsutveksling mellom trenere fra våre idretter på tvers av klubber og lag. Det vil åpnes for innspill om ønsker rundt tematikk og opplegg.

Målgruppen på «Trenerforum» er Trenerutviklere (instruktører) på Trener 1 og 2 / aktivitets- og utviklingskonsulenter / deltagere med fullført Trener 1-kompetanse i innebandy, bandy og/eller landhockey.

-Neste samling er: info kommer.

Trener 1-kurs sesongen 2023/2024:

Trener 2-kurs sesongen 2023/2024:

  • Påmeldingsfrist 1. februar 2024 – ta kontakt ved interesse.

«Riktig utdanning og kompetanse er avgjørende for å tilby en best mulig tilpasset aktivitet for gruppen man skal lede» .

Gjennom kurs og kompetansetiltak som Norges Bandyforbund tilbyr, vil vi skolere deltagerne til å bli best mulig forberedt på å legge til rette for å skape god aktivitet ute i klubb, for alle spillere. Våre trenerkurs passer til idrettsforeldre, søsken, lagforeldere, lagledere, trenere og andre som er engasjert i og rundt aktivitet på lag fra minirundealder til ungdoms- og voksenidretten.

TRENERLØYPE – Norges Bandyforbund
Trener 1
Trener 2
Trener 3
TRENERATTESTEN

«Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.»

Ta trenerattesten i dag!

Status i forbundet på antall og prosent:

  • Statistikk kommer..
Instruktøroversikt trenerkurs – Kontaktinfo
Nord-Norge
Marcus Nilsson
Midt-Norge
Sør-Vest
Innlandet
Oslo/Akershus
Sør-Øst