Strømming og TV

Norges Bandyforbund (NBF) har et samarbeid om filming av norsk elite- og breddeinnebandy med MyGame og TV 2.

MyGame monterer stadig flere sportskameraer i haller og på arenaer i hele Norge, og arbeider mot vårt felles mål om å kunne dekke elite- og breddeinnebandy i sesongene som kommer.  TV2 vil vise utvalgte kamper lineært (blant annet NM-finaler for senior) og være med videre i utviklingen av norsk innebandy. TV 2 er en av medeierne i MyGame.

Forbundsstyret i NBF har, med grunnlag i strømmeutvalgets rapport og Idrettsstyrets vedtak om strømming, vedtatt (sak 10.4, 22/24) hvilke nivåer som nå er tillatt å strømme i norsk innebandy, og følgende retningslinjer gjelder for all innebandyaktivitet i Norges Bandyforbund:

A: Det åpnes for strømming av samtlige kamper i alle eliteklasser for voksne utøvere (elite kvinner og menn i innebandy). Alle kamper i eliteklassene (serie og NM) betraktes å være av allmenn interesse, og det vil derfor ikke være mulig å reservere seg mot at disse kampene strømmes.
B: Det åpnes for strømming av samtlige kamper i alle andre klasser for voksne utøvere. Strømming fra slike kamper vil være betinget av at ingen av utøverne i en kamp har reservert seg mot strømming i Min Idrett. Det er også et krav om at det benyttes en av forbundets Live-løsninger, knyttet opp mot TurneringsAdmin, som kan plukke opp disse reservasjonene og automatisk forhindre strømming.
C: Det åpnes for strømming av NM-finale i el-innebandy og samtlige NM-finaler for aldersbestemte klasser i innebandy. NM-finaler betraktes å være av allmenn interesse, og det vil derfor ikke være mulig å reservere seg mot at disse finalene strømmes.
D: Det tillates foreløpig ikke strømming fra annen aldersbestemt virksomhet, inntil det på tvers av lagidrettsforbundene er oppnådd felles enighet om hva som skal omfattes av idrettsstyrets vedtak i punkt 2, punkt 3 og punkt 4.
E: All landslagsaktivitet på alle nivåer betraktes å være av allmenn interesse, og det vil derfor ikke være mulig å reservere seg mot at slik aktivitet strømmes.

Det er også fortsatt slik at den enkelte kommune, som halleier, kan vedta at det ikke skal strømmes kamper i de hallene de eier.

Annen viktig informasjon:
Personvern
Reservasjon mot filming

Sammen med Norges Idrettsforbund og Norges Bandyforbund har MyGame lagt til rette for at reservasjon mot strømming håndteres i Min Idrett.
Om enkeltpersoner ønsker å reservere seg mot å bli filmet, kan man logge seg inn i Min Idrett og gå til: «Personvern og innstillinger» > «Samtykker og reservasjoner» > «Filming, strømming, bilder».

Om et lag i sin helhet ønsker å reservere seg, er det lagt til rette for at lagleder kan gjøre dette direkte i Turneringsadmin (TA).

Personer på hemmelig adresse

Dersom en person involvert i en kamp bor på hemmelig adresse vil ikke kampen bli filmet, med mindre vedkommende selv manuelt skrur av reservasjonen i Min Idrett. Behandling av denne informasjonen skjer via Norges Idrettsforbund. MyGame får ingen opplysninger om hvem som har denne beskyttelsen.

Sletting av kamper som er filmet

Kamper som har vært strømmet vil være tilgjengelige for en begrenset periode på MyGames sluttbrukerplattform og apper, men slettes deretter senest etter 90 dager.

Uønskede hendelser – STOPPKNAPP i InnebandyLive
HUSK å avslutte periode når man fører InnebandyLive

For alle kamper og spesielt for kamper som streames av MyGame, er det viktig at fører av InnebandyLive husker på å avslutte periode umiddelbart når tiden for perioden går ut.

Når en periode avsluttes i InnebandyLive vil det komme opp en «sladd» over streamen som forhindrer at personer som kommer inn på spilleflaten i pausen blir filmet.

Dersom periodene ikke avsluttes, vil ikke personvern bli ivaretatt, og kampene kan ikke arkiveres hos MyGame.

Se under for hvordan systemet fungerer:

Hvor kan man se hvilke kamper som strømmes?

Alle kamper som skal strømmes eller som kan ses i reprise, vil være merket med «MyGame»-logo i innebandyens kampsenter, med direktelink til der man kan se kampen.

Liste over hvilke kamper som filmes finner man også her:
https://mygame.no/kampoversikt/?q=innebandy

Liste over haller som har installert kamera finnes her:
https://mygame.no/installerte-kameraer/

Siste om strømming og TV: