Spiller- og trenerutviklingscamp 2024

Norges Bandyforbund lanserer i 2024 et nytt utviklingstiltak for spillere og trenere, Spiller- og trenerutviklingscamp, STU24. Tiltaket er rettet primært mot spillere og trenere på øvet nivå, men også mulighet for mindre øvet. Deltakerne velger selv nivå ved påmelding, men det kan endres underveis i samlingen.

STU24 gjennomfører første fysiske samling i Skien Fritidspark 23.-26.mai og gjelder primært gutter og jenter født i 2007, 2008 og 2009, men det er åpent for nærliggende årskull ved plass (ta kontakt med ansvarlige).

Før samling i Skien vil deltakerne bli kontaktet for enkle korte forberedelser til samling og etter samling vil deltakerne følges opp i sin treningshverdag.

Forslag dagsplan:

  • to-tre økter med trening/kamp (fysisk, teknisk/taktisk)
  • fire måltider (frokost, lunch, middag og kveldsmat)
  • sosiale aktiviteter (videoanalyse, utviklingssamtaler, leker og samarbeidsøvelser osv).

Foredrag tilknyttet STU24

NBF ønsker også å bruke tid på å prate om «respekt for spillet». Vi planlegger et lite «foredrag» hvor det prates om væremåte i og rundt kamp. Her vier vi tid til adferd i og rundt kamp, knyttet til regler, dommere, motstander, medspillere og ikke minst oss selv.

NBF ønsker i tillegg å få til et foredrag for foreldre med Johan Fallby/Marcus Nilsson som handler om hvordan man kan støtte og veilede barna i deres idrettshverdag. 

Pris per deltaker: 4000 kr
Prisen inkluderer Kost og losji knyttet til Hotell Fritidsparken, treningstøy, inspirasjon, oppfølging.

Linker til påmelding

Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Kontaktinformasjon:

Nikolai Omdahl: e-post: nikolai.omdahl@bandyforbundet.no

Marcus Nilsson: e-post: marcus.nilsson@bandyforbundet.no / sms 93009040