Dommerutviklingsprogrammet
Dommerutvikling
Innebandy

Norges Bandyforbund ønsker å inspirere regionale dommertalenter til å fortsette din utvikling som dommer, med eget ønske om å utvikle seg videre i Norges Bandyforbunds dommerløype.   
Norges Bandyforbunds formål er å fremme bandy, innebandy, El-innebandy og landhockey i Norge, og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Dommerarbeidet er en viktig del av totalpakken for å fremme idrettene på en god måte og deltagelse på prosjektet er å anse som en stor brikke i jobben med å skape et godt ansikt utad for idretten.  

Et kull i dommerutviklingsprogrammet strekker seg over 1,5 sesong, med formål om å kunne gjøre deltakerne rustet for dommeroppgaver på øverste regionale nivå.

Tomas Trogstad

Prosjektansvarlig
Mobil: 907 10 376
E-post: tomas.trogstad@nif.idrett.no

Foto av: MNBR

Siste nytt