INSTRUKSER OG RETNINGSLINJER I FORBUNDSSERIENE

Elitelisens for eliteseriene
Regler for omberamminger
Frister for innlegging av kamptropp i forbundsseriene
Dommerhonorar, reise-/ og diettgodtgjørelse, dommerregning 2023/2024
Fokusområder dommere (forbund og region) sesongen 2023/2024 (tidl. dommerdirektiver)
Arrangørinstruks for forbundsseriene
BRUKERVEILEDNINGER FOR DIGITAL DOMMERREGNING I TURNERINGSADMIN (TA) OG IDRETTSOPPGJØR (IO)

(Gjelder kun for Forbundsseriene og OABR)

Hva gjør dommer?
Hva gjør klubb?
SEKRETARIATSKURSENE FOR INNEBANDY SOM E-LÆRINGSKURS
Sekretariatskurs for bredde og forbundsseriene
GENERELLE BRUKERVEILEDNINGER
Alle videoveiledningene for TurneringsAdmin, SportsAdmin og Live-admin (InnebandyLive)
Hvordan tildele funksjoner i SportsAdmin med rettigheter til å føre Live-admin
Hurtigguide for føring av kamper i InnebandyLive (Live-admin)
Hvordan logge inn i TurneringsAdmin via Min Idrett
Legge inn spillerstall i TurneringsAdmin (TA)
Hvordan legge til spiller i spillerstall med duplikater registrert i SportsAdmin/MinIdrett
Legge inn kamptropp i TurneringsAdmin (TA)
Hvordan legge inn kamptropp i MinBandy
Alle spillere i en kamptropp SKAL og MÅ påføres draktnummer i InnebandyLIVE
Hvordan finne Live-kamper i TurneringsAdmin
Hvordan eksportere kamp fra TurneringsAdmin til Live-admin
Hvordan oppgradere fra registreringsnivå standard (uten skudd) til avansert (med skudd) i Live-admin
Kontroll av kamptropp før signering i Live-admin
Brukerveiledning for føring av InnebandyLIVE (elektronisk kampskjema)
Viktige momenter ved føring av InnebandyLIVE
Hvordan avslutte en kamp korrekt i Live-admin
Viktig info om forlenget spilletid og straffekonkurranse i InnebandyLIVE
Informasjon til lagledere om InnebandyLIVE
Hente pinkode i appen Min Bandy til signering av kamptropp/kampskjema i Live-admin
Hvordan registrere selvmål i InnebandyLIVE
HUSK å avslutte periode når man fører InnebandyLive

For alle kamper og spesielt for kamper som streames av MyGame, er det viktig at fører av InnebandyLive husker på å avslutte periode umiddelbart når tiden for perioden går ut.

Når en periode avsluttes i InnebandyLive vil det komme opp en «sladd» over streamen som forhindrer at personer som kommer inn på spilleflaten i pausen blir filmet.

Dersom periodene ikke avsluttes, vil ikke personvern bli ivaretatt, og kampene kan ikke arkiveres hos MyGame.

Se under for hvordan systemet fungerer:

Hvordan følge cup, sluttspill, turnering i mobilappen MinBandy
Hvordan legge til klubblogoen på et lag i SportsAdmin
Hvordan melde på lag til en turnering i TA
Brukerveiledning for oppdatering av funksjoner i SportsAdmin (SA)
Nytt i InnebandyLive fra og med sesongen 2019/2020

Disse to skal kun benyttes i nødstilfelle (hvis InnebandyLive ikke har fungert e.l.):

Brukerveiledning for resultatregistrering i TurneringsAdmin (TA)
Brukerveiledning for resultatregistrering i appen Min Bandy (mobil)