Foto av: NBF

Nytt i InnebandyLive

Denne artikkelen inneholder nyttig informasjon for lagledere og personer som skal føre InnebandyLive i sekretariatene under årets sesong.

Før sesongen 2019/2020 er det gjort noen små endringer og forbedringer i InnebandyLives administrasjonsgrensesnitt.

I den forbindelse ønsker vi å informere litt om hva som er endret fra forrige sesong.

Automatisk “Deltatt”-avhaking
Den viktigste endringen, for lagledere å merke seg, er at alle spillere i en kamptropp nå automatisk blir haket av med “Deltatt” når en kamp blir eksportert fra TurneringsAdmin (TA) over i InnebandyLive. Man må nå eventuelt hake vekk “Deltatt” for spillere i InnebandyLive, hvis spilleren ikke skal benyttes fra start i en kamp.

Det er videre viktig å poengtere at “Deltatt”-avhaking IKKE skal gjøres i TA, og at kamptropper i TA som inneholder både spillere med og uten “Deltatt”-avhaking uansett vil eksporteres slik at alle spillere er avhaket.

Flytte spillere mellom spillerstall og kamptropp
I InnebandyLive er det også gjort noen forbedringer rundt det å flytte spillere mellom spillerstall og kamptropp, hvor systemet nå sjekker bedre om ting er lagret, og det vil kreves en ekstra bekreftelse for å flytte spillere ut av kamptropp tilbake til spillerstall.

Signering av kamptropp
Signering av kamptropper skal, for lagenes sikkerhet, alltid gjøres med lagleders pinkode i InnebandyLive i sekretariatet før kampstart.

Avslutning av kamp
For sekretariat og dommere er prosedyren for signering av kampskjema og avslutning av kamp gjort enklere og forhåpentligvis mer intuitiv. Det viktigste å merke seg her er at kampskjema og side for dommersignering nå IKKE åpnes i ny fane. Etter signering føres man automatisk tilbake til avslutningssiden, og det er som tidligere viktig at alle kamper alltid avsluttes med å trykke på den grønne knappen “Avslutt kamp”.

Brukerveiledninger
Norges Bandyforbund arbeider med å oppdatere brukerveiledningene i forhold til ny funksjonalitet i InnebandyLive, men tidligere brukerveiledninger vil fortsatt kunne brukes.

Vi oppfordrer alle lagledere og førere av InnebandyLive til å ta en titt på brukerveiledningene som en oppfrisking nå før seriestart, og disse finner dere her: