Årsmøtet i landhockeyseksjonen holdes årlig innen utgangen av juni.