Årsmøtet i landhockeyseksjonen holdes årlig innen utgangen av juni.

Årsmøter
Ekstraordinært årsmøte 2021
Årsmøte 2021
Ekstraordinær Årsmøte 2019
Årsmøte 2018
Årsmøte 2017
Årsmøte 2016
Årsmøte 2015
Årsmøte 2014