Nord-Norge Bandyregion
Organisasjon og ledelse
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Nord-Norge Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Nord-Norge Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger også på seksjonenes planarbeid. Les mer på lenkene under:

  • Innebandyseksjonen (lenke til «Innebandy -> Strategi -> org. og ledelse»)
  • Bandyseksjonen (lenke til «Bandy -> Strategi -> org. og ledelse»)
  • Landhockeyseksjonen (lenke til «Landhockey -> Strategi -> org. og ledelse»)
Nord-Norge Bandyregion – LTP
Nord-Norge Bandyregion – Handlingsplan

Siste nytt