Regionsting 2024 for Nord-Norge Bandyregion:

Påmelding via skjema

Sted: Thon hotell Polar, Tromsø

Dato: Lørdag 4.mai 

Tid: 13:00


Regionsting 2022


Protokoll regionsting 2021:Protokoll regionsting for 2021

Regionsting 2022 for Nord-Norge Bandyregion:

Sted: Digitalt/Teams og Thon hotell Polar, Tromsø

Dato: Lørdag 21.mai 

Tid: 16:00

Innkalling

Innkalling regionsting
Nord-Norge 2022
Budsjetter 2022
Særskilte-konkurranseregler-og-sanksjoner-2022-2023
Balanserapport per konto – Kvartal (2022-05-20)
Resultatrapport per konto – Kvartal (2022-05-20)
Beretning-2021 (2)

Regionsting 2021

Regionsting 2021 for Nord-Norge Bandyregion:

Sted: Digitalt/Teams 

Dato: Søndag 30.mai

Tid: 12:00

Innkalling

Innkalling regionsting NNBR 2021

Last ned

Last ned

Regnskap

Balanse

Budsjett

Særskilte konkurranseregler og sanksjoner 2021-2022

Fullmaktsskjema NNBR

Fullmaktsskjema NNBR

Regionsting 2020
Regionsting 2019
Regionsting 2018