Forsikring – Lisens 2023/2024

Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud.

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.

Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper har løst lisens.

Norges Bandyforbund samarbeider med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen

Skadetelefonen (987 02 033)

• Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen

• Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer

• All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen

• Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen

• Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

Hvilken lisens for hvilken divisjon 2023/2024?

Hvilken lisens skal betales i sesongen 2023/2024?

Under finner dere en oversikt over hvilke lisenser som skal betales for de ulike divisjonene.
Merk at spillere født 2012 eller senere som deltar i seriespill, må betale en lisens på kr 35.

Generelle bestemmelser

  • Aldersbestemte spillere som deltar i seniorspill, må betale lisensen knyttet til den seniordivisjonen de deltar i.
  • Aldersbestemte spillere som kun deltar i aldersbestemte kamper, betaler lisens ut fra fødselsår, uavhengig av hvilken av de aldersbestemte klassene de deltar i.
  • Det kreves ikke lisens for deltakelse i minirunder
LisenstypeGrunnlisensUtvidet lisensDivisjon
Høyeste nasjonale serie20852465Eliteserie
Høyeste krets/regionale159518701. divisjon Menn Nord-Norge Bandyregion,
Øvrige senior102514252. divisjon Kvinner Nord-Norge Bandyregion
Laveste krets/regionale73010602. divisjon Menn Nord-Norge Bandyregion
Mosjonist uten skade skadeforsikring250N/A
Turneringslisens530N/A
Spillere født 2004-20106901035Spillere med disse fødselsårene som ikke deltar i seniorspill
Spillere født 2011405525Spillere med dette fødselsåret som deltar i aldersbestemt seriespill
Spillere født 2012 eller senere35Spillere med disse fødselsårene som deltar i aldersbestemt seriespill. Husk og betal medlemskontingenten for å være forsikret gjennom barneidrettsforsikring.
Regler for dobbel representasjonsrett for spillere mellom 16 og 22 år

Les mer på denne saken.