Dobbel representasjonsrett for spillere mellom 16 og 22 år

Årsmøtet i innebandyseksjonen i 2021 vedtok å åpne for en begrenset dobbel representasjonsrett. Les mer om ordningen.

Årsmøtet i innebandyseksjonen i 2021 vedtok å åpne for en begrenset dobbel representasjonsrett. Etter søknad kan da spillere mellom 16 og 22 år spille for moderklubb på juniornivå og tilleggsklubb på seniornivå eller moderklubb på seniornivå og tilleggsklubb på annet seniornivå eller moderklubb på juniornivå og tilleggsklubb på et høyere juniornivå. Begrensninger i den doble representasjonen fremgår av egne føringer som kan leses på linkene under. Det gis ikke dispensasjon for å inngå avtale om dobbel representasjonsrett for spillere utenfor aldersgruppen 16-22 år eller for andre kombinasjoner av spill for klubber på tvers enn skissert i kampreglementets § 3 punkt 1.

Avtale om dobbel representasjon for en sesong kan inngås i perioden 1. mai til 15. januar etter søknad og innbetalt gebyr på kr. 1499,- til NBF.

For avtaleskjema, rammer og føringer for dobbel representasjonsrett klikk her.

Reglene knyttet til dobbel representasjonsrett fremgår av kampreglementets § 3 punkt 1.