Foto av: Logo

Attraktiv stilling som daglig leder i Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion leter etter en engasjert, pålitelig og handlekraftig leder som vil være med å løfte og utvikle regionen videre. Vil du lede Norges største bandyregion?

Arbeidsgiver
Norges Bandyforbund

Stillingstittel
Daglig leder

Frist
20. mars 2023

Ansettelsesform
Fast (Prøvetid 6 måneder)

Oslo og Akershus Bandyregion (OABR) er en av Norges Bandyforbunds (NBF) ni regioner/kretser og har 98 klubber med til sammen 11 635 aktive medlemmer (Idrettsåret 2021). OABR koordinerer idrettene innebandy, bandy og rinkbandy. I tillegg tilrettelegger OABR deler av landhockeyaktiviteten i Oslo. Regionen er underlagt NBFs overordnende målsetninger og vedtak, og opptrer som administrerende myndighet for forbundet i Oslo og Akershus.

Innebandyen er den største idretten i regionen med 7 232 aktive medlemmer, bandy 3 811 aktive medlemmer og landhockey har 592 aktive medlemmer (Idrettsåret 2021). Daglig leder prioriterer sin tidsbruk og ressurser ut fra størrelsen på de tre idrettene.

Regionen har hatt betydelig økning i aktivitets- og medlemsutvikling over en lang periode. I samarbeid med forbundskontoret, klubbene og idrettskretsene er fortsatt medlemsvekst det viktigste oppdraget. Daglig leder vil, i samarbeid med de frivillige tillitsvalgte, regionens øvrige ansatte og forbundskontoret ha fokus på den positive medlemsutviklingen og mer aktivitet i tråd med handling- og langtidsplaner.

Regionen har avdelingsstyrer for idrettene innebandy og bandy. I disse styrene sitter det engasjerte frivillige med nær tilknytning til klubb og aktivitet. Som daglig leder er det spennende og utfordrende å jobbe i skjæringspunktet mellom frivilligheten og det administrative.

Stillingen medfører noe arbeid utenfor normal arbeidstid og er en lederstilling som stiller krav til selvstendig arbeid.

Noen av de viktigste oppgavene:  

 • Bidra til økt medlems, – og aktivitetsutvikling i tråd med NBFs mål og visjon.
 • Lede regionens arbeid i samarbeid med de frivillige og de ansatte på regionskontoret.
 • Ansvar for regionens økonomi her under regnskap og budsjett.
 • Personalansvar for regionens administrativt ansatte, og arbeidsleder for hele kontoret (per i dag to administrativt ansatte og seks ansatte på utvikling).
 • Utarbeide og følge opp regionens aktivitetstilbud i alle idrettene.
 • Forberede og tilrettelegge styremøter og protokoller.
 • Administrere serieoppsett, behandle innkommende saker, fakturering av kontingenter/serieavgifter mm.
 • Ha nær kontakt med Oslo og Viken idrettskretser.
 • Ansvarlig for kompetanseutvikling i alle ledd i regionen i tett samarbeid med utviklingsavdelingen.
 • Kontakt med regionens klubber.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Relevant utdannelse.
 • Kompetanse innenfor økonomi.
 • Ledelseserfaring.
 • God kjennskap til idrettens oppbygging og organisering.
 • Erfaring fra frivillige organisasjoner.
 • Erfaring i bruk av idrettens IT-systemer er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Engasjement for idrett.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid.
 • Være komfortabel med å snakke foran forsamlinger.
 • Flink med mennesker, trives med lederansvar og kommuniserer godt med de rundt deg.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling (100%) i Norges Bandyforbund som daglig leder i Oslo og Akershus bandyregionen.
 • Tiltredelse 1.8.2023.
 • Arbeidssted vil være på Osloidrettens Hus på Ekeberg (midlertidig på Bryn i Oslo).
 • Interessant jobb i ett faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø, med gode kolleger og utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter avtale.

Søknad
Søknad og CV sendes på e-post: tomas.jonsson@bandyforbundet.no.

Spørsmål
Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til Norges Bandyforbunds generalsekretær Tomas Jonsson på e-post tomas.jonsson@bandyforbundet.no eller mobil +47 906 43 566.

Om arbeidsgiveren

Norges Bandyforbund (NBF) er et av 55 særforbund i norsk idrett. Forbundet organiserer idrettene landhockey, bandy og innebandy. Totalt har forbundet rundt 300 klubber med til sammen over 25. 000 aktive medlemmer over hele landet.

NBFs hovedmål er: «Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall – og det skal være GØY!»

Les mer om Oslo og Akershus Bandyregion.
Les mer om Norges Bandyforbund.