2017-2030
Arrangement
Norges Bandyforbund
Seksjoner – LTP og handlingsplan

Seksjonenes langtidsplan og handlingsplan bygger på Norges Bandyforbund sin strategi og ambisjoner. Følg lenke under for å se planarbeidet til de ulike idrettene.

Seksjonene til utarbeide sine langtidsplaner og handlingsplaner etter at strategiplanen er vedtatt på Forbundstinget 4. september 2021. Lenkene under vil derfor være tomme en stund fremover.

  • Innebandyseksjonen
  • Bandyseksjonen
  • Landhockeyseksjonen

Siste nytt