Sørvest Bandyregion
Arrangement
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger også på seksjonenes planarbeid. Les mer på lenkene under:

  • Innebandyseksjonen (lenke til «Innebandy -> Strategi -> arrangement»)
  • Bandyseksjonen (lenke til «Bandy -> Strategi -> arrangement»)
  • Landhockeyseksjonen (lenke til «Landhockey -> Strategi -> arrangement»)
Sørvest Bandyregion – LTP (2017-2021)
Delmål: Stavanger Open
Delmål: Minirunder og Venneliga
Delmål: Andre turneringer
Sørvest Bandyregion – handlingsplan (2021/2022)
Delmål: Stavanger Open
Delmål: Minirunder og Venneliga
Delmål: Andre turneringer

Handlingsplan 21/22 kommer.

Siste nytt