Dispensasjoner Agder

Retningslinjer for aldersdispensasjoner:

  • Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
  • Noen dispensasjoner behandles av Sportslig Utvalg og andre av Regionstyret. Se forklaring lenger nede.
  • Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
  • Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
  • Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
  • Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
  • Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
  • Lag som får godkjent bruk av overøvrige spillere, vil bli merket med en * i tabellen og vil ikke kunne bli seriemester.
  • Generelt godtas ikke bruk av flere en to (2) overårige spillere som med ett (1) års aldersforskjell.
Dispensasjoner Agder 21/22
Dispensasjoner Agder (lag)
Dispensasjoner Agder (spillere)