Dispensasjoner Agder

Retningslinjer for aldersdispensasjoner:

 • Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
 • Noen dispensasjoner behandles av Sportslig Utvalg og andre av Regionstyret. Se forklaring lenger nede.
 • Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
 • Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
 • Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
 • Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
 • Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
 • Lag som får godkjent bruk av overøvrige spillere, kan bli merket med en * i tabellen og vil ikke kunne bli seriemester.
 • Generelt godtas ikke bruk av flere en to (2) overårige spillere med ett (1) års aldersforskjell.
 • Det er ingen selvfølge å få godkjent dispensasjoner. Lag må ikke basere seg på å få dispensasjoner når lag meldes på seriespill.
Dispensasjoner Agder 23/24
Senior
Just IL/ KIBK IBK (2. divisjon herrer)

Vedtak: Det innvilges samarbeid for denne sesongen for alle seniorspillere fra KIBK
såfremt de løser lisens.

Just IL (Play4fun)
 • Adrian Grashol (f. 2009)
 • Eiric Lian (f. 2009)
 • Sindre Grønvold Aarøy (f. 2009)
U13-15
Just IL U13-15
 • Leander Lindhagen (f.2012)
 • Elias Sandvik (f. 2012)
 • Sondre Vårlid Foss (f. 2012)
 • Victor Lawrence Warbmbrodt (f. 2012)
 • Adam Laukus (f. 2012)
 • Erik Fabian Simonsen Solem (f. 2012)
 • Cornelius Skoe (f. 2012)
 • Kristine Stølevik (f. 2012)
U11-12
Lia IL

Emil Mossige dispensasjon for spill i U11-12

Arendal IBK

Alexander Wroldsen-Berg (f.2010) dispensasjon kamprunde 14.-15. oktober, med mulighet for forlengelse frem til jul.

Mandal IBK

Anne Skagestad (f. 2014) innvilges dispensasjon til å spille U11-12

Dispensasjoner Agder 22/23
Dispensasjoner Agder 21/22
Just/ KIBK U16-19

Aldersdispensasjon for Christian-Andre Nordstrøm til å spille KIBK U16-19 sesongen 21/22.

Just IL og Kristiansand U16-19

Dispensasjon er gitt til Just og KIBK sine G16-19 lag. Laget vil i seriesystemet hete Just/KIBK og Just IL står juridisk ansvarlig for laget i alle hendelser i sesongen 21/22.

Arendal IBK U11-12

Aldersdispensasjon for Ole Magnus Terjesen og Alexander Røynedal Skripeland for spill i U11-12 serien.

KSI Jenter og GSI Jenter U16-19

Det er innvilget samarbeid mellom KSI damer og GSI damer for spill i G16-19 serien. Alle damespillere i GSI kan spille KSI sitt damelag. Laget vil i seriesystemet hete KSI/GSI og KSI står juridisk ansvarlig for laget i alle henseende i sesongen 21/22.

Lenke til skjema for søknad om dispensasjoner