Dispensasjoner Agder

Retningslinjer for aldersdispensasjoner:

  • Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
  • Noen dispensasjoner behandles av Sportslig Utvalg og andre av Regionstyret. Se forklaring lenger nede.
  • Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
  • Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
  • Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
  • Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
  • Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
  • Lag som får godkjent bruk av overøvrige spillere, vil bli merket med en * i tabellen og vil ikke kunne bli seriemester.
  • Generelt godtas ikke bruk av flere en to (2) overårige spillere som med ett (1) års aldersforskjell.
Dispensasjoner Agder 22/23
Dispensasjoner Agder 21/22
Just/ KIBK U16-19

Aldersdispensasjon for Christian-Andre Nordstrøm til å spille KIBK U16-19 sesongen 21/22.

Just IL og Kristiansand U16-19

Dispensasjon er gitt til Just og KIBK sine G16-19 lag. Laget vil i seriesystemet hete Just/KIBK og Just IL står juridisk ansvarlig for laget i alle hendelser i sesongen 21/22.

Arendal IBK U11-12

Aldersdispensasjon for Ole Magnus Terjesen og Alexander Røynedal Skripeland for spill i U11-12 serien.

KSI Jenter og GSI Jenter U16-19

Det er innvilget samarbeid mellom KSI damer og GSI damer for spill i G16-19 serien. Alle damespillere i GSI kan spille KSI sitt damelag. Laget vil i seriesystemet hete KSI/GSI og KSI står juridisk ansvarlig for laget i alle henseende i sesongen 21/22.

Lenke til skjema for søknad om dispensasjoner