Min Idrett
Min idrett
Sportsadmin
Sportsadmin – Leder
Sportsadmin – Lagleder
Sportsadmin – Kampansvarlig gruppenivå
Sportsadmin – Kampansvarlig lagnivå
Sportsadmin – Kamper Live
Hvordan tildele funksjoner i SportsAdmin med rettigheter til å føre Live-admin
Brukerveiledning for oppdatering av funksjoner i SportsAdmin (SA)
Turneringsadmin
Hente pinkode i appen Min Bandy til signering av kamptropp/kampskjema i Live-admin
Legge inn spillerstall i TurneringsAdmin (TA)
Legge inn kamptropp i TurneringsAdmin (TA)
Hvordan logge inn i TurneringsAdmin via Min Idrett
Hvordan finne Live-kamper i TurneringsAdmin
Hvordan eksportere kamp fra TurneringsAdmin til Live-admin
Brukerveiledning for resultatregistrering i TurneringsAdmin (TA)
InnebandyLive
Brukerveiledning for føring av InnebandyLIVE (elektronisk kampskjema)
Hvordan registrere selvmål i InnebandyLIVE
Hente pinkode i appen Min Bandy til signering av kamptropp/kampskjema i Live-admin
Informasjon til lagledere om InnebandyLIVE
Kontroll av kamptropp før signering i Live-admin
Viktige momenter ved føring av InnebandyLIVE
Hvordan avslutte en kamp korrekt i Live-admin
Appen Min Bandy
Hente pinkode i appen Min Bandy til signering av kamptropp/kampskjema i Live-admin
Brukerveiledning for resultatregistrering i appen Min Bandy (mobil)
Hvordan tildele funksjoner i SportsAdmin med rettigheter til å føre Live-admin
Hvordan legge inn kamptropp i MinBandy
Brukerveiledning for resultatregistrering i Min Bandy (mobilapp)
Alle videoopplæringer
Alle videoveiledningene for TurneringsAdmin, SportsAdmin og Live-admin (InnebandyLive)

Her finner dere noen av de verktøyene Norges Idrettsforbund har utarbeidet for medlems- og turneringsadministrasjon.