Dommerinformasjon

Krav om antall dommere

Krav om antall dommere finnes under praktisk info -> regelverk -> retningslinjer og bestemmelser

Krav om antall dømte kamper

Med nåværende dommersituasjonen iregionen, ser dommerkomiteen det nødvendig å øke antall obligatorisk dommeroppdrag fra 8 til 12 kamper for å fylle 1 dommerkvote.

1 oppdrag telles per dato. For eksempel vil en serierunde på 1 dag telle som 1 oppdrag. Unntaket er der serietilbudet ikke ertilstrekkelig, som gjør at dommerne ikke kan oppfyllekvoten på 12 kamper. Da vil dommerkomiteen dispensere fra kravet.

Forfall til kamp

Forfall fra dommere til kamp skalgjøresfør 1 uke før kampstart. Konsekvensen for senere forfaller et gebyr på kr 250 pr kamp/oppdrag. Forfall skal meldes skriftlig til forfallsansvarlig i sin sone i regionen.

Oppfordring: Dommerne bør bruke lokale dommergrupper på Facebook og skal aktivt å finne erstattere tilkampene de ikke selv kan dømme

Reisefordeling

Reisefordeling for dommere til kamp, tildeles for reiseavstander som overstiger 1 mil tur/retur.

Dommerne som har oppdrag som varer lenger enn 6 timer fra avreise hjemme til retur hjemme, får diettgodtgjørelse på kr 150.