Dispensjoner Rogaland Sør

Behandling av dispensasjoner gjøres andre onsdag hver måned. Husk derfor å sende inn søknader i god tid.

Generelle retningslinjer for dispensasjoner:

 • Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
 • Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
 • Hovedregelen er at det flyttes yngre spillere opp en klasse, ikke eldre spillere ned en aldersklasse.
 • Det ønskes en tydelig linje mtp aldersinndeling. SU har fått mye klager på eldre spillere som er flyttet ned ett alderstrinn. Nå ønskes det at aldersinndeling følges i mye større grad.
 • Det er ingen selvfølge å få godkjent dispensasjoner. Lag må ikke basere seg på å få dispensasjoner når lag meldes på seriespill. Vi presiserer at bruk av spillere uten godkjent dispensasjon som er for gamle for aldersklassen medfører tap av kamp.
 • Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
 • Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
 • Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
 • Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
Disensasjoner 22/23
Dispensasjoner Rogaland Sør 22/23
Dispensasjoner 21/22
Dispensasjoner Rogaland Sør 21/22
Bogafjell Senior Menn

Følgende spiller har dispensasjon til deltagelse for Bogafjell IBK i 3. divisjon Menn:

Örjan Emil Sandve

Brodd G15

Følgende spiller er godkjent for spill for Brodd IBK G15:

Lars Oddbjørn Lunde Rogne

Brodd IBK 2

Brodd IBK kan bruke følgende spillere på Brodd IBK 2, selv om de har deltatt i kamper for Brodd IBK 1:
Denis Bruhn, Joakim Grønnestad, Håkon Berntsen, Atle Sund, Bår Sliper, Sebastian Werthim, Emil Werthim, Pelleg Werthim, Kjell Hugo Løvås, Jone Omland, Jan Bore, Rune Bjørklund, Owe Egeland, Aleksander Torsvik og Per Helge Pallesen.

Brodd kan i tillegg følgende spillere benyttes på Brodd IBK 2, men maks 2 pr kamp:
Cezsar Johansson, Jostein Letho, Arild Vestnes og Sturle Retz.

Som følge av at Brodd IBK kan ta med flere spillere enn normal kvotebestemmelse tilsier, gjøres det derfor grep for at divisjonen Brodd IBK 2 tilhører skal få for mange gode spillere fra høyere rangerte lag. Derfor kan følgende spillere ikke delta på Brodd IBK 2:
Morten Askø, Andreas Hagen, Steinar Søyland, Dennis Smith, Alf Marius Foss Olsen, Tor Gunnar Tollagsen, Ørjan Rosseland og Zenon Taushanis.

Frøyland G13

Følgende spiller har dispensasjon for deltakelse for Frøyland G13:

 • Tobias Stokland
Hinna G13

Godkjent bruk av følgende spillere med forbehold at kun en overårig er på banen samtidig:

 • Oliver Husebø Berntsen
 • Amandus Mathiesen
 • Sindre Sørbø
Klepp IBK 1

Noah M. Madsen har dispensasjon til å delta på Klepp IBK 1.

Klepp IBK 2

Følgende spillere har fått dispensasjon for deltagelse i 4. divisjon:

Noah M Madsen og Evander Stokka

NB: Spillerne skal kun benyttes om kamptroppen er mindre enn 10 spillere. Grunnet ung alder er intensjonen med dispensasjonen at dette kun er en reserveløsning når det mangler spillere og dermed unngå WO.

I tillegg har Leah Kristin dispensasjon

Lura 1

Ferdinand Jåsund har dispensasjon til å delta på Lura 1.

Lura 2

Følgende spillere kan delta på Lura 2 uten å telle som kvotespillere: Tobias Bratten, Vegard Skadberg Gjesdal, Mats Bollie Brekke Noah Fuglestad og Elias Grødem Valinen.

Samtidig kan da følgende spillere ikke delta på Lura 2: Andreas Nygaard, Mads Riiser, Per Ekenberg, Kjell Kro og Svein Terje Skjørestad.

Lura G13

Følgende spiller har dispensasjon for deltakelse for Lura G13

 • Mohammad Ahmed Iqbal
Sandnes IBK 2

Sandnes 2 har dispensasjon til deltagelse i 2. divisjon Menn på følgende vilkår.

Intensjon: Laget som stiller skal «passe» inn i divisjonen. Dette skal ikke være en arena der de beste elitespillerne dominerer, og det totale antall elitespillere er regulert gjennom en liste over spillere som ikke får delta på Sandnes 2. Skulle det komme nye spillere til elitelaget til Sandnes i løpet av sesongen, forventes det at regionen kontaktes og listen oppdateres.

Sandnes 2 ønsker mulighet til å utvikle egne unge spillere og ser det er ønskelig med mer kamptid enn det er mulig å gi i Eliteserien. Derfor får Sandnes 2 innvilget å ta med flere kvotespillere enn regelen på 3 spillere tilsier. Som en følge av at de tas med flere enn 3 kvotespillere, er det også en liste over spillere som ikke skal delta på Sandnes 2. Dette er ordnet på følgende måte:

Følgende spillere kan fritt delta på Sandnes 2, uavhengig av om de har stått på kampskjema i Eliteserien, og teller ikke som kvotespillere på 2.-laget: Herman Wathne, Torger Sviland, Adrian Kyllingstad, Kasper Hansen, Markus Aase, Endre Maldal, Hans Martin Boganes, Hans Martin Hellestrø og Kristian Haugseng.

Kvotespillere: Sandnes 2 kan ta med ytterlige 3 kvotespillere, men ikke fra listen under.

Følgende spillere er ikke tillatt å delta på Sandnes 2: Johan Lenemark, Per Olsson, Jacob Øberg, Anders Berg Paulsen, Samiel Fseha, Bjørn Even Stene, Jesper Engstrøm, Glenn Lervik, Atle Laland Egeland, Tuomo Manninen, Andreas Pedersen.

Sola G13

Sola IBK har fått godkjent bruk av følgende spillere som er ett år for gamle for spill på Sola G13:

 • Even Sele Johanson
 • Halvor Næss Sælevik
 • Kasper T. Hatlestad
Stavanger IBK 2

Følgende spiller har dispensasjon for deltagelse på Stavanger IBK 2:

Yme Ivebakk

Stavanger G17

Sverre Stahlsberg har dispensasjon for deltagelse for Stavanger G17.

Sunde G15

Arne Magnus Jåsund (f. 2005) har dispensasjon for å delta på Sunde G15 ut sesongen.

Vardeneset IF G15

Jonas Sørbø er godkjent for bruk i Gutter 15.

Lenke til skjema for søknad om dispensasjoner.