Dispensjoner Rogaland Sør

Generelle retningslinjer for dispensasjoner:

  • Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
  • Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
  • Hovedregelen er at det flyttes yngre spillere opp en klasse, ikke eldre spillere ned en aldersklasse.
  • Det ønskes en tydelig linje mtp aldersinndeling. SU har fått mye klager på eldre spillere som er flyttet ned ett alderstrinn. Nå ønskes det at aldersinndeling følges i mye større grad.
  • Det er ingen selvfølge å få godkjent dispensasjoner. Lag må ikke basere seg på å få dispensasjoner når lag meldes på seriespill. Vi presiserer at bruk av spillere uten godkjent dispensasjon som er for gamle for aldersklassen medfører tap av kamp.
  • Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
  • Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
  • Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
  • Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
Dispensasjoner 21/22
Dispensasjoner Rogaland Sør 21/22 (spiller)
Dispensasjoner Rogaland Sør 21/22 (lag)

Lenke til skjema for søknad om dispensasjoner.