Dispensjoner Rogaland

Behandling av dispensasjoner gjøres andre onsdag hver måned. Husk derfor å sende inn søknader i god tid.

Generelle retningslinjer for dispensasjoner:

 • Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
 • Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
 • Hovedregelen er at det flyttes yngre spillere opp en klasse, ikke eldre spillere ned en aldersklasse.
 • Jenter har en generell dispensasjon på å delta en årsklasse ned. Eks er at J16/J17 jenter, kan delta i G15. Vi ber likevel klubber bruke sunn fornuft når dette gjøres. I mange tilfeller står ikke jenter noe tilbake for gutter og da er det ikke nødvendigvis naturlig å møte yngre gutter.
 • Det ønskes en tydelig linje mtp aldersinndeling. SU har fått mye klager på eldre spillere som er flyttet ned ett alderstrinn. Nå ønskes det at aldersinndeling følges i mye større grad.
 • Det er ingen selvfølge å få godkjent dispensasjoner. Lag må ikke basere seg på å få dispensasjoner når lag meldes på seriespill. Vi presiserer at bruk av spillere uten godkjent dispensasjon som er for gamle for aldersklassen medfører tap av kamp.
 • Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
 • Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
 • Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
 • Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
Dispensasjoner 24/25
Dispensasjoner 23/24
Brodd IBK

Brodd G15:
Brodd IBK har dispenasjon for 4 overårige spillere på laget for å være nok spillere til å beholde laget. Det skal kun brukes 2 på banen samtidig.

Brodd Senior 2
Henrik Bækholt har dispensasjon til å delta på Brodd 2 i 4. divisjon.

Frøyland IL

Frøyland IL 2:
Følgende spillere kan benyttes på 1.-laget uten å telle som kvotespillere på 2.-laget:
Sander Ødegaard, Mikkel Nereng, Tobias Smedegård Eriksen, Stian Andre Haugen.
Samtidig kan da følgende spiller ikke benyttes på 2.-laget: Aleksander Ravndal, Kjartan Ravndal, Haakon Ødegaard.

Frøyland IL G15:
Tobias Stokland har dispensasjon for deltagelse i Gutter 15.

Frøyland IL G17:
Marinius Hanssen har dispensasjon for deltagelse i Gutter 17.

Hommersåk IBK

Hommersåk IBK Gutter 17
Chris Nilsen Stava har dispensasjon for deltagelse.

Hommersåk IBK Menn Senior 2 (4. div)
Følgende spillere kan flyttes fritt mellom 1.-lag og 2.-lag uten å telle på kvotebestemmelsene:
Sven Magne Svensen, Zigmunds Neilands, Knut Eirik Riise, Lars Erik Ree-Pedersen, Joachim Jonassen, Simon Bjørnsen, Benjamin Ånesen, Kristian Aadnøy og Sondre Elias Nybru.
Som en følge av dette kan følgende spillere ikke delta på Hommersåk IBK 2:
Carl Berg, Simen Pedersen, Yannick Hinz, Henrik Aadnøy.

Klepp IBK

Klepp IBK Senior
Noah M. Madsen, Evander Stokka og Espen Hustavnes har dispensasjon for deltagelse.

Klepp IBK Gutter 15
Leander Madsen har dispensasjon for deltagelse.

Lura IL

Lura G15:
Mohammed Admed Iqbal har dispensasjon for deltagelse.
Patrik Solberg har dispensasjon for deltagelse.

Lura G11:
Thomas Saghaug Roand har dispensasjon for deltagelse.
Mathias Strømsviik har dispensasjon for deltagelse.

Sandnes IBK

Sandnes IBK 2 (senior)
Spillere fra G19 og ned, teller ikke på kvoten når spillere flyttes fra 1. til 2. lag.
Samtidig forplikter Sandnes seg til å ikke ha med følgende spillere som kvotespillere på 2.-laget: Jacob Øberg, Samiel Fseha, Andreas Mikalsen, Per Olsson, Joel Sallinen, Ossian Eklund, Stanley Jensen og Mikal Tønnesen.

Stavanger IBK

Stavanger IBK 2 (Senior Menn)
Følgende spillere kan flyttes mellom 1.-lag og 2.-lag uten å telle på kvotebestemmelsene:
Yme Ivebakk, Nicolai Gjesdal Jørgensen, Noah K. Karlsen, Erik Karlsen og Sebastian Skoglund.
Som en følge av dette kan følgende spillere ikke delta på Stavanger i 3. div Menn:
Arian Eiane, Johan Lenemark, Trond Atle Øglænd, Andreas Lindland, Gard Vigrestad, Sander Haugland, Jørgen Gjertsen, Markus Aase.

Mads Hansen har dispensasjon til å delta på Stavanger IBK 2 i 3. divisjon.

Vardeneset IF

Vardeneset IF Gutter 17
Jonas Sørbø har dispensasjon for deltagelse.

Ålgård IBK

Ålgård IBK Senior
Joshuah Hadland har dispensasjon til deltagelse på dette laget.

Disensasjoner 22/23
Dispensasjoner Rogaland Sør 22/23
Bogafjell IBK – Senior

Ørjan Sandve har dispensasjon for deltakelse på Bogafjell IBK Senior i 3. divisjon Menn.

Søren Mathias Nicolaisen-Sørensen har dispensasjon for deltakelse på Bogafjell IBK Senior i 3. divisjon Menn.

Frøyland IL – Gutter 13

Osvar Maudal Ødegaard har dispensasjon for deltagelse i Gutter 13.

Frøyland IL – Gutter 17

Sverre Marinius Hanssen har dispensasjon for deltagelse i Gutter 17.

Frøyland IL 2 – Senior

Mikkel Nereng, Sander Ødegaard og Tobias Smedegård kan delta på Frøyland 2, uten å telle på kvoten fra 1.-laget.

Klepp IBK – Senior

Noah M. Madsen og Evander Stokka har dispensasjon for å spille for Klepp IBK senior menn.

Lura IL 2 – Senior

Lura 2 har følgende aldesbestemte spillere som får fritak for kvotebestemmelsene når de flyttes fra 1.-lag til 2. lag.
Mats Brekke, Ferdinand Jåsund, Eivind Hagen, Vegard Gjesdal, Endre Nilsen og Thomas Overså.

Foruten nevnte spillere, kan det flyttes 3 spillere fra 1.-laget til 2.-laget, men ikke følgende spillere:
Andreas Nygaard, Per Ekenberg, Svein Terje Skjørestad, Espen Solberg og Ove Solberg.

Aldersdispensasjon:
Lura har 2 spillere som er underårige (2008-modeller), som har dispensasjon for å delta på Lura 2 i 4. divisjon:
Ishak Adam Dogru
Alexander Aukland

Sola IBK – Gutter 11

Aly Miguel Betancor, Jonathan Guttormsen og Vetle Håland har dispensasjon for deltagelse i Gutter 11. Maks 2 av disse på banen samtidig.

Sola IBK – Gutter 15

Anders Gimre har dispensasjon for deltagelse for Sola IBK Gutter 15.

Stavanger IBK 2

Stavanger IBK 2 har følgende aldesbestemte spillere som får fritak for kvotebestemmelsene når de flyttes fra 1.-lag til 2. lag.

Heine Waula Norheim, Jonas Hesselberg og Noah Knoph-Karlsen.

Mads Hansen har dispensasjon for deltagelse på Stavanger IBK 2.

Vardeneset IF – Gutter 17

Jonas Sørbø har dispensasjon for deltagelse i Gutter 17.

Ålgård IBK – Gutter 11

Damian Mathias Trulsen har dispensasjon til å spille kamper med Ålgård G11.

Dispensasjoner 21/22
Dispensasjoner Rogaland Sør 21/22
Bogafjell Senior Menn

Følgende spiller har dispensasjon til deltagelse for Bogafjell IBK i 3. divisjon Menn:

Örjan Emil Sandve

Brodd G15

Følgende spiller er godkjent for spill for Brodd IBK G15:

Lars Oddbjørn Lunde Rogne

Brodd IBK 2

Brodd IBK kan bruke følgende spillere på Brodd IBK 2, selv om de har deltatt i kamper for Brodd IBK 1:
Denis Bruhn, Joakim Grønnestad, Håkon Berntsen, Atle Sund, Bår Sliper, Sebastian Werthim, Emil Werthim, Pelleg Werthim, Kjell Hugo Løvås, Jone Omland, Jan Bore, Rune Bjørklund, Owe Egeland, Aleksander Torsvik og Per Helge Pallesen.

Brodd kan i tillegg følgende spillere benyttes på Brodd IBK 2, men maks 2 pr kamp:
Cezsar Johansson, Jostein Letho, Arild Vestnes og Sturle Retz.

Som følge av at Brodd IBK kan ta med flere spillere enn normal kvotebestemmelse tilsier, gjøres det derfor grep for at divisjonen Brodd IBK 2 tilhører skal få for mange gode spillere fra høyere rangerte lag. Derfor kan følgende spillere ikke delta på Brodd IBK 2:
Morten Askø, Andreas Hagen, Steinar Søyland, Dennis Smith, Alf Marius Foss Olsen, Tor Gunnar Tollagsen, Ørjan Rosseland og Zenon Taushanis.

Frøyland G13

Følgende spiller har dispensasjon for deltakelse for Frøyland G13:

 • Tobias Stokland
Hinna G13

Godkjent bruk av følgende spillere med forbehold at kun en overårig er på banen samtidig:

 • Oliver Husebø Berntsen
 • Amandus Mathiesen
 • Sindre Sørbø
Klepp IBK 1

Noah M. Madsen har dispensasjon til å delta på Klepp IBK 1.

Klepp IBK 2

Følgende spillere har fått dispensasjon for deltagelse i 4. divisjon:

Noah M Madsen og Evander Stokka

NB: Spillerne skal kun benyttes om kamptroppen er mindre enn 10 spillere. Grunnet ung alder er intensjonen med dispensasjonen at dette kun er en reserveløsning når det mangler spillere og dermed unngå WO.

I tillegg har Leah Kristin dispensasjon

Lura 1

Ferdinand Jåsund har dispensasjon til å delta på Lura 1.

Lura 2

Følgende spillere kan delta på Lura 2 uten å telle som kvotespillere: Tobias Bratten, Vegard Skadberg Gjesdal, Mats Bollie Brekke Noah Fuglestad og Elias Grødem Valinen.

Samtidig kan da følgende spillere ikke delta på Lura 2: Andreas Nygaard, Mads Riiser, Per Ekenberg, Kjell Kro og Svein Terje Skjørestad.

Lura G13

Følgende spiller har dispensasjon for deltakelse for Lura G13

 • Mohammad Ahmed Iqbal
Sandnes IBK 2

Sandnes 2 har dispensasjon til deltagelse i 2. divisjon Menn på følgende vilkår.

Intensjon: Laget som stiller skal «passe» inn i divisjonen. Dette skal ikke være en arena der de beste elitespillerne dominerer, og det totale antall elitespillere er regulert gjennom en liste over spillere som ikke får delta på Sandnes 2. Skulle det komme nye spillere til elitelaget til Sandnes i løpet av sesongen, forventes det at regionen kontaktes og listen oppdateres.

Sandnes 2 ønsker mulighet til å utvikle egne unge spillere og ser det er ønskelig med mer kamptid enn det er mulig å gi i Eliteserien. Derfor får Sandnes 2 innvilget å ta med flere kvotespillere enn regelen på 3 spillere tilsier. Som en følge av at de tas med flere enn 3 kvotespillere, er det også en liste over spillere som ikke skal delta på Sandnes 2. Dette er ordnet på følgende måte:

Følgende spillere kan fritt delta på Sandnes 2, uavhengig av om de har stått på kampskjema i Eliteserien, og teller ikke som kvotespillere på 2.-laget: Herman Wathne, Torger Sviland, Adrian Kyllingstad, Kasper Hansen, Markus Aase, Endre Maldal, Hans Martin Boganes, Hans Martin Hellestrø og Kristian Haugseng.

Kvotespillere: Sandnes 2 kan ta med ytterlige 3 kvotespillere, men ikke fra listen under.

Følgende spillere er ikke tillatt å delta på Sandnes 2: Johan Lenemark, Per Olsson, Jacob Øberg, Anders Berg Paulsen, Samiel Fseha, Bjørn Even Stene, Jesper Engstrøm, Glenn Lervik, Atle Laland Egeland, Tuomo Manninen, Andreas Pedersen.

Sola G13

Sola IBK har fått godkjent bruk av følgende spillere som er ett år for gamle for spill på Sola G13:

 • Even Sele Johanson
 • Halvor Næss Sælevik
 • Kasper T. Hatlestad
Stavanger IBK 2

Følgende spiller har dispensasjon for deltagelse på Stavanger IBK 2:

Yme Ivebakk

Stavanger G17

Sverre Stahlsberg har dispensasjon for deltagelse for Stavanger G17.

Sunde G15

Arne Magnus Jåsund (f. 2005) har dispensasjon for å delta på Sunde G15 ut sesongen.

Vardeneset IF G15

Jonas Sørbø er godkjent for bruk i Gutter 15.

Lenke til skjema for søknad om dispensasjoner.