Just for fun
Venneliga
Perfekt for din vennegjeng
Påmelding/oppsett Rogaland Sør
Venneliga 8. november 2022 Vår Energi Arena Forus
Ribbecup 28. desember 2022 Stavanger Idrettshall
Venneliga 17. januar 2023 Vår Energi Arena Forus
Venneliga 14. mars 2023 Vår Energi Arena Forus
Venneliga 29. april 2023 Stavanger Open
Påmelding/oppsett Rogaland Nord
Venneliga 29. oktober 2022 Karmøyhallen
Venneliga 26. november 2022 Karmøyhallen
Venneliga 15/16. januar 2023 Skjoldhallen
Venneliga 5. februar 2023 Stangelandhallen
Venneliga 11. mars 2023 Karmøyhallen
Påmelding/oppsett Agder

Betaling, påmeldingsavgift, avmeldingsavgift
Klasseinndeling
Arrangørinstruks
Foreldrevett for runder med barn og unge
Retningslinjer for innebandy for barn
Spilleregler Rogaland Sør
Spilleregler Rogaland Nord
Spilleregler Agder

Siste nytt