Just for fun
Venneliga
Perfekt for din vennegjeng
Påmelding/oppsett Rogaland Sør
Venneliga 9. november 2021 Forus Sportssenter
Ribbecup 28. desember 2021 Stavanger Idrettshall
Venneliga 18. januar 2022 Forus Sportssenter
Venneliga 22. mars 2022 Forus Sportssenter
Venneliga 30. april 2022 Stavanger Idrettshall

Påmelding/oppsett Rogaland Nord
Haugaland Open 23. oktober 2021 Deep Ocean Arena
Venneliga 7. november 2021 Karmøyhallen
Venneliga 5. desember 2021 Skjoldhallen
Venneliga 22. januar 2022 Torvastad Arena
Venneliga 12. februar 2022 Saudahallen
Venneliga 19. mars 2022 Karmøyhallen
Påmelding/oppsett Agder
Venneliga Havlimyrhallen 21. oktober 2021
Venneliga Stintahallen 5. desember 2021
Venneliga Vågsbygdhallen 23. januar 2022
Venneliga Havlimyrhallen 12. februar 2022 – avlyst
Venneliga Frøyslandshallen 2. april 2022

Betaling, påmeldingsavgift, avmeldingsavgift
Klasseinndeling
Arrangørinstruks
Foreldrevett for runder med barn og unge
Retningslinjer for innebandy for barn
Spilleregler Rogaland Sør
Spilleregler Rogaland Nord
Spilleregler Agder

Siste nytt