Sørvest Bandyregion
Dommere
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger også på seksjonenes planarbeid. Les mer på lenkene under:

  • Innebandyseksjonen (lenke til «Innebandy -> Strategi -> dommer»)
  • Bandyseksjonen (lenke til «Bandy -> Strategi -> dommer»)
  • Landhockeyseksjonen (lenke til «Landhockey -> Strategi -> dommer»)
Sørvest Bandyregion – LTP (2017-2021)
Delmål: Rekruttere og utdanne
Delmål: Beholde og videreutdanne
Delmål: Dommerkontakter, dommeransvarlig
Sørvest Bandyregion – handlingsplan (2021/2022)
Delmål: Rekruttere og utdanne
Delmål: Beholde og videreutdanne
Delmål: Dommerkontakter, dommeransvarlig

Siste nytt