Sørvest Bandyregion
Organisasjon og ledelse
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger også på seksjonenes planarbeid. Les mer på lenkene under:

  • Innebandyseksjonen (lenke til «Innebandy -> Strategi -> org. og ledelse»)
  • Bandyseksjonen (lenke til «Bandy -> Strategi -> org. og ledelse»)
  • Landhockeyseksjonen (lenke til «Landhockey -> Strategi -> org. og ledelse»)
Sørvest Bandyregion – LTP (2017-2021)
Delmål: Styrke tillitsvalgte
Delmål: Flere ansatte/administrasjon
Delmål: Flere innebandyfolk i politiske verv
Sørvest Bandyregion – handlingsplan (2021/2022)
Delmål: Styrke tillitsvalgte
Delmål: Flere ansatte/administrasjon
Delmål: Flere innebandyfolk i politiske verv

Siste nytt