Adresse til Sørvest Bandyregion

Sørvest Bandyregion

DNB Arena
Ishockeyveien 1
4021 Stavanger

Konto: 3201 21 74429
Org.nr: 971 341 068

Administrasjon
Utviklingsavdelingen
Regionstyret
Dommerkomite
Sportslig Utvalg Agder
Sportslig Utvalg Rogaland

Oppgaver
Sportslig Utvalg (SU) er et hørings- og rådgivende organ for Sørvest Bandyregion. Styret har blant annet delegert oppgaven med behandling av dispensasjoner til SU.
Dispensasjoner behandles andre onsdag hver måned. Husk derfor å sende inn søknader i god tid.

Valgkomite
Kontrollutvalg
Minirundegeneraler Agder
Arbeidsbeskrivelser
Mandat Sportslig Utvalg