Forsikring – Lisens 2023/2024

Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud.

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.

Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper har løst lisens.

Norges Bandyforbund samarbeider med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen

Skadetelefonen (987 02 033)

• Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen

• Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer

• All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen

• Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen

• Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

Hvilken lisens for hvilken divisjon 2023/2024?

Hvilken lisens skal betales i sesongen 2023/2024?

Under finner dere en oversikt over hvilke lisenser som skal betales for de ulike divisjonene.
Merk at spillere født 2012 eller senere som deltar i seriespill, må betale en lisens på kr 35.

Generelle bestemmelser

  • Aldersbestemte spillere som deltar i seniorspill, må betale lisensen knyttet til den seniordivisjonen de deltar i.
  • Aldersbestemte spillere som kun deltar i aldersbestemte kamper, betaler lisens ut fra fødselsår, uavhengig av hvilken av de aldersbestemte klassene de deltar i.
  • Det kreves ikke lisens for deltakelse i minirunder
LisenstypeGrunnlisensUtvidet lisensDivisjon
Høyeste nasjonale serie20852465Eliteserie
Høyeste krets/regionale159518701. divisjon Sørvest
Øvrige senior102514252. divisjon Menn, 3. divisjon Menn Rogaland
Laveste krets/regionale73010602. divisjon Kvinner Rogaland, 2. divisjon Agder Menn, 4. divisjon Menn Rogaland
Mosjonist uten skade skadeforsikring2503. div Kvinner. Ønskes skadeforsikring, må det velges Turneringslisens
Turneringslisens5303. divisjon Kvinner, Play4Fun, Venneliga
Spillere født 2004-20106901035Spillere med disse fødselsårene som ikke deltar i seniorspill
Spillere født 2011405525Spillere med dette fødselsåret som deltar i aldersbestemt seriespill
Spillere født 2012 eller senere35Spillere med disse fødselsårene som deltar i aldersbestemt seriespill. Husk og betal medlemskontingenten for å være forsikret gjennom barneidrettsforsikring.
Regler for dobbel representasjonsrett for spillere mellom 16 og 22 år

Les mer på denne saken.