Retningslinjer og bestemmelser

Etiske retningslinjer – Overganger for aldersbestemte spillere
Arrangørinstruks
Krav til approberte turneringer
Krav om antall dommere
Aldersinndeling Rogaland Sør 21/22
Aldersinndeling seriespill Rogaland Sør 21/22
Aldersinndeling minirunder Rogaland Sør 21/22
Aldersinndeling Rogaland Nord 21/22
Aldersinndeling seriespill Rogaland Nord 21/22
Aldersinndeling minirunder Rogaland Nord 21/22
Aldersinndeling Agder 21/22
Aldersinndeling seriespill Agder 21/22
Aldersinndeling minirunder Agder 21/22