Retningslinjer og bestemmelser

Etiske retningslinjer – Overganger for aldersbestemte spillere
Arrangørinstruks
Disiplinærsaker

Behandling av disiplinærsaker knyttet til kamper er delegert til Dommerkomiteen.

Approbering av turneringer
Krav om antall dommere
Bytte av målvakt i kamp

Prøveprosjekt Sørvest Bandyregion

I alle aldersbestemte serier, kan målvakter byttes i pausene og målvakt har da mulighet til å spille resten av kampen som utespiller. Forøvrig henvises det til kampreglement ved andre hendelser (f.eks skadet målvakt). Prøveprosjektet starter 27. oktober 2021.

Årsmøtevedtak for jenter/kvinner i Sørvest Bandyregion

Generelt er følgende bestemt. Utover dette håndteres retningslinjer i den enkelte sone av Sportslig Utvalg.

Vedtaket ble gjort på bakgrunn av at flere klubber med damelag hadde utfordring med å stille i serien på grunn av utfordring med keeper posisjonen for et par sesonger siden. Årsmøte bestemte dermed at det er mulig for jenter (J15 og J19) og kvinner (2. og 3. divisjon ) å benytte flere enn en målvakt i løpet av en kamp. Bytte av målvakt kan kun skje i pausen. Målvakt har da mulighet å spille resten av kampen som utespiller. Denne regelen gjelder ikke for 1. divisjon Sørvest kvinner.

Aldersinndeling Rogaland 24/25
Aldersinndeling seriespill Rogaland Sør 24/25
Aldersinndeling minirunder Rogaland Sør 24/25
Aldersinndeling Agder 24/25
Aldersinndeling seriespill Agder 24/25
Aldersinndeling minirunder Agder 24/25