Aktivitetshjul
Aktiviteshjul 2024/2025

Juni 2024

1. juni – Frist for seriepåmeldinger

15. juni – Innebandy seksjonens Årsmøte, digitalt

Fra skoleferien starter – Sommercamper i hele regionen for barn og unge

Juli 2024

August 2024

1. august -Frist for avmelding seriespill aldersbestemt 

Det arrangeres sommercamper før skolestart i hele regionen for barn og unge.

September 2024

14-22. september – planlagt seriestart for senior Rog Sør og enkelte aldersbestemte serier Rog Sør

Haugaland Open

Oktober 2024

Høstferiecamps i hele regionen

Seriestart aldersbestemte serier hele regionen (etter høstferiene)

Seriestart senior Agder (etter høstferien)

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i hele regionen

November 2024

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i alle våre soner

Barneskoleturnering i Forum Expo

Desember 2024

Alle medlemmer må være lagt inn i elektronisk medlemsregister (Klubbadmin, Spond Club e.l) senest 31. des.

26. desember – Ribbecup, Stavanger Idrettshall

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i alle våre soner

Januar 2025

VGS skoleturnering Stavanger torsdag 23. januar 2025

Ungdomsskoleturnering Stavanger fredag 24. januar 2025

NM Aldersbestemt Puljespill, Stavanger 24.-26. januar 2025

Minirunder i alle våre soner

Februar 2025

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i alle våre soner

Mars 2025

Klubbenes årsmøte må avholdes i løpet av mars

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i Agder 

Enkelte serier avsluttes denne måneden

April 2025

Enkelte serier avsluttes i begynnelsen av denne måneden

Mai 2025

15. mai – Siste frist for innmelding av kursønsker i regionen sendes til NBF

Stavanger Open 31. mai – 1. juni 2025

Juni 2025

Aktivitetshjul 2022/2023

Juni 2022

1. juni – Frist for seriepåmeldinger

9. juni – Innebandy seksjonens Årsmøte, digitalt

22.-. juni – 1. juli – Sommercamper i hele regionen for barn og unge

Juli 2022

August 2022

1. august -Frist for avmelding seriespill aldersbestemt 

September 2022

19-25. september – planlagt seriestart for senior Rog Sør og enkelte aldersbestemte serier Rog Sør

Oktober 2022

Høstferiecamps i hele regionen

Seriestart aldersbestemte serier hele regionen (etter høstferiene)

Seriestart senior Agder (etter høstferien)

22. oktober – Haugaland Open

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i hele regionen

November 2022

Barneskoleturnering i Karmøy Idrettshall

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i alle våre soner

Desember 2022

Alle medlemmer må være lagt inn i elektronisk medlemsregister (Klubbadmin) senest 31. des.

27. desember – Ribbecup, Stavanger Idrettshall

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i alle våre soner

Januar 2023

NM Aldersbestemt Puljespill, Stavanger

Ungdomsskoleturnering Stavanger

Barneskoleturnering i Stavanger

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i Agder og Rogaland Nord

Februar 2023

Ungdomsskoleturnering på Karmøy

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i alle våre soner

Mars 2023

Klubbenes årsmøte må avholdes i løpet av mars

Minirunder i alle våre soner

Venneliga i Agder 

Alle serier avsluttes denne måneden

April 2023

29 – 30. april – Stavanger Open

Mai 2023

15. mai – Siste frist for innmelding av kursønsker i regionen sendes til NBF

Aktivitetshjul 2021/2022
Aktivitetshjul 2019/2020
Aktivitetshjul 2018/2019
Årshjul styret/administrasjon
Årshjul styret/ adm 2024

Januar 2024

 • styremøte Sørvest Bandyregion

Februar 2024

 • styremøte Sørvest Bandyregion
 • møte Sportslig Utvalg Rogaland 
 • møte Sportslig Utvalg Agder

Mars 2024

 • 1. mars – Søknad større arrangmenter Stavanger kommune
 • styremøte Sørvest Bandyregion
 • møte Sportslig Utvalg Agder

April 2024

 • klargjøre arrangmentstider for hele regionen til sesongen 24/25
 • hallfordelingsmøte Rogaland (Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Sola, Randaberg, Time mfl)
 • Frist for rapportering av medlemmer 2023 er 30. april 2024. Dette gjøres i Klubbadmin. Her søkes det også samtidig om momskompensasjon.
 • hallfordelingsmøte Agder (Kristiansand)
 • Sende inn hallønsker for alle haller i regionen før 1. mai

Mai 2024

 • sette datoer, sted og arrangør for Minirunder
 • sette datoer og sted for kurs sesongen 24/25
 • klubbkvelder i Agder, Rogaland Sør og Rogaland Nord (etter behov)

Juni 2024

 • Frist for seriepåmelding 1. juni
 • arbeidet med serieoppsett starter 

Juli 2024

– ferie

August 2024

 • serieoppsett for hele regionen publiseres
 • styremøte og samling med styret, SU og ansatte (fysisk samling)

September 2024

 • klubbkveld + sekretariatskurs i Rogaland Sør, Rogaland Nord og Agder
 • møte Sportslig Utvalg Agder

Oktober 2024

 • møte Sportslig Utvalg Rogaland
 • styremøte

November 2024

 • møte Sportslig Utvalg Agder

Desember 2024

Årshjul styret/adm 2022

Januar 2022

styremøte Sørvest Bandyregion

Februar 2022

 • styremøte Sørvest Bandyregion
 • møte Sportslig Utvalg Rogaland 
 • møte Sportslig Utvalg Agder

Mars 2022

 • 1. mars – Søknad større arrangmenter Stavanger kommune
 • styremøte Sørvest Bandyregion
 • møte Sportslig Utvalg Agder

April 2022

 • klargjøre arrangmentstider for hele regionen til sesongen 23/24

Mai 2022

 • hallfordelingsmøte Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Sola, Randaberg
 • sette datoer, sted og arrangør for Minirunder
 • sette datoer og sted for kurs høsten 2022
 • klubbkvelder i Agder, Rogaland Sør og Rogaland Nord (etter behov)

Juni 2022

 • Frist for seriepåmelding 1. juni
 • arbeidet med serieoppsett starter 

Juli 2022

– ferie

August 2022

 • siste frist momskomplevering i Sportsadmin 15. august
 • serieoppsett for hele regionen publiseres

September 2022

 • styremøte
 • klubbkveld + sekretariatskurs i Rogaland Sør, Rogaland Nord og Agder
 • møte Sportslig Utvalg Agder

Oktober 2022

 – møte Sportslig Utvalg Rogaland

 – styremøte

November 2022

 – styremøte

 – møte Sportslig Utvalg Agder

Desember 2021

 – styremøte

 – møte Sportslig Utvalg Rogaland

Årshjul styret/adm 2021
Årshjul styret/adm 2020
Årshjul styret/adm 2019
Årshjul styret/adm 2018