Utdanning
Klubbutvikling
Gjør din klubb enda bedre
Våre tilbud på klubbutvikling

Oversikt over klubbutviklingstiltak finne på denne lenken.

Ambisjon:

Motivere og engasjere klubben til å utvikle drift for klubbens nye og eksisterende medlemmer.

Styret, Sørvest Bandyregion