Salming sine dommerdrakter kommer fra denne sesongen i nye farger. De nye fargene er svart, grå og gul. Dommerkomiteen anbefaler at det kjøpes inn minimum grå drakt.

Fra sesongen 2020/2021 vil dommertøy bli levert av Bavac gjennom Pureplay.

På link under er en veiledning på hvordan bestillinger av dommertøy skal gjøres.