Agder
Minirunder
Ekte idrettsglede
Minirunde
Minirunde
Minirunde
Minirunde
Minirunde
Minirunde
Minirunde
Bestemmelser minirunder
Aldersinndeling minirunder Agder 22/23
Minirundegeneral

Minirundegeneral

Monica Haugland
Mobil: 915 48 948
E-post: monica@svbr.no

Dag Henning Johannessen
Mobil: 918 98 038
E-post: daghenning@svbr.no

Minirundegeneralen (MG) har hovedansvaret for minirundene i SVBR (Søvest Bandyregion) sone Agder. MG er medlem av Sportslig utvalg Agder (SuA) og er bindeleddet mellom SVBR sone Agder og klubbene i alt som har med minirunder å gjøre.

Minirundevert

Arrangørklubb skal ha en definert Minirundevert som er i hallen under hele arrangement. Oppgavene kan gjerne deles på flere i løpet av arrangementet.

Minirundeverten er hovedansvarlig for den pågående minirunden på vegne av arrangørklubben. Minirundeverten er den personen man skal henvende seg til hvis man trenger hjelp eller har spørsmål når man er i hallen. Det er en stor fordel at minirundeverten skiller seg ut fra de andre i hallen, gjerne med en vest med teksten «minirundevert».

Dommervert

Dommerverten har ansvar for å ta i mot dommere til hallen og påse at de får noe bevertning og betaling i henhold til avtale. I tillegg skal dommerverten påse at dommerne har trygge og positive rammer under arrangementet.

Om det ikke er definert en egen dommervert, så er minirundeverten ansvarlig for disse oppgavene.

Barneidrettsbestemmelser
Betaling
Arrangørinstruks
Premiering
Retningslinjer for innebandy for barn
Foreldrevett
Spilleregler minirunde

Siste nytt