Norges Bandyforbunds
FORBUNDSTING

Hvert annet år avholder Norges Bandyforbund forbundsting hvor kretsene og representanter fra alle de tre seksjonene møter.

På dette tinget blir det valgt et forbundsstyre som består av en president, en visepresident, fem styremedlemmer og to varamedlemmer for disse. Normalt velges lederne for hver av seksjonene som tre av styremedlemmene.

I perioden mellom forbundstingene er det forbundsstyret som er Norges Bandyforbunds høyeste besluttende organ.

Protokoller

Forbundstinget 2021

Forbundstinget 2018

Forbundstinget 2016

Forbundstinget 2014