Kriterier for tildeling av utmerkelser:
Æresmedlemmer
Gullmerke
Hederstegn