Sørøst Bandyregion
Arrangement
LTP og handlingsplan
NBF – Strategi og ambisjoner

Sørøst Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan
Sørøst Bandyregion – LTP ( 2022 – 2026 )
Sørøst Bandyregion – Handlingsplan ( 2021/2022 )

Siste nytt