Aktivitetsrunde er en forenklet variant av innebandy, og tar sikte på å gi unge og eldre spillere et tilbud, dersom de ikke har anledning til å delta i ordinært seriespill. Det er også mulig for etablerte lag som har endel nybegynnere å melde seg på, men da selvfølgelig uten de med mye erfaring.

En aktivitetsrunde arrangeres i en hall for alle lagene, på samme dag. Alle lag får spille 2-3 kamper. Spilletid og antall kamper avhenger av hvor mange lag som er påmeldt.  Fokus er som i minirunder; glede, lek, trygghet og mestring.

Dato