Sørøst Bandyregion
Aktivitet
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Sørøst Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan
Sørøst Bandyregion – LTP (2022-2026)
Sørøst Bandyregion – Handlingsplan (2021/2022)

Siste nytt