Regler for omberamming av kamper.

Generelt:

  • Kun regionstyret i Sørøst Bandyregion kan godkjenne omberamminger av kamper administrert av SØBR.
  • Alle typer omberamminger skal skje skriftlig på angitt blankett utgitt av SØBR.
  • Årsak til omberamming skal alltid oppgis.
  • Hvis søknad sendes på bakgrunn av skoleturer, andre arrangment etc. skal det foreligge dokumentasjon på dette, vedlagt søknaden.
  • Ufullstendig utfylt blankett sendes i retur til søkende lag.

Etter serieoppsett sendes ut første gang pålegges alle klubber å gå igjennom alle sine lags oppsett, slik at evt. feil og kollisjoner kan rettes opp i. Evt. endringer som er ønskelig kan da også fremlegges SØBR, uten kostnad. Dette må gjøres innen (satt dato), alle endringer etter denne datoen må gjøres i følge regelverket.

Omberamming etter fastsatt serieoppsett (Kostnad kr 500)

Søknad om omberamming skal være SØBR i hende senest 7 dager før aktuell kampdato. Kopi av kvittering for innbetalt omberammingsavgift (kr 500) skal vedlegges søknaden.

Søknaden behandles ikke før omberammingsavgiften har kommet inn på SØBR`s bankkonto 1090.23.13090.