HVILKEN LISENS SKAL DU BETALE I SØBR?
INNEBANDYGrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie –  Eliteserien, 1.div Østland.25003000
Spillerlisens for spillere i øvrige seniorserier.13001800
Spillerlisens for ungdom født 2012-2005 (12 år t.o.m.19 år). 7001100
Spillerlisens for barn født 2020-2013 (under 12 år). (Forsikret gjennom barneidrettsforsikringen) 50
Dommerlisens (alle serier). 790

Turneringslisens (Gjelder for en turnering).250

Leser du i boksen over på mobil så må du scrolle mot venstre for å lese alt.