Instruks for arrangement av minirunder.

Banen: Det spilles på ca 1/3  bane og det skal være to baner. Indre målgård skal merkes slik at spillerne lærer om dette og at keeperne har et «friområde».

Benytt en teip som er lett å ta av etter bruk!

Det spilles med minirundemål. Disse må hentes på Idrettens hus før fredag kl 14.00. ( ring først )

Merke banene med A og B.

Matchklokke: Kampen spilles over 1 x 18 min. Dette kan avvike ved mange påmeldte lag. Arrangør vil bli kontaktet og det legges også ut på hjemmesiden. Klokka skal kun vise tiden og ikke stillingen i kampene.

Gi et signal hvert 2. minutt for bytte.

Dommere: Arrangør stiller med egne dommere som skal være kvalifisert for å lede kampene. De skal ha dommerdrakter ( kan lånes av region).

Dommerne må vise interesse for å lede kampene slik at de små får en følelse at de er der for dem. Blås ved høye køller, dytt og voldsomme slag. Ta seg tid til å forklare spilleren( e ) hvorfor dommeren blåser.

Premieutdeling: Dele ut premier til lagene når puljen er ferdigspilt evnt gjøre avtaler med lag som blir tidlig ferdig. Premiene hentes på Idrettens hus før fredag kl 14.00 ( ring først )

Diverse: Inngangspenger er satt til kr 50,-

Oppsett henges tilgjengelig for spillere/trenere og publikum. Gjerne i A3 format.

Det oppfordres til å dele ut frukt til spillerne!