5 ukers Nybegynnerkurs

5 ukers nybegynnerkurs 1 time per uke. Gode pedagogiske opplegg som er utviklet av Norges Bandyforbund og gjennomprøvd i skoleverket og på Universitet og Høgskoler over flere år, vil ligge til grunn for kurset. Innholdet har fokus på mestring og deltagelse, gjennom lekpreget aktivitet der deltagerne skal føle mestring og utvikling ut fra sitt nivå. Øvelsene er hentet fra boka ”Innebandy (2008)”.

5 ukers nybegynnerkurs i Innebandy– med deltakelse på en minirunde.

Bakgrunn:

Minirunder, som er innebandyturneringer for spillere fra 6-12 år, er innebandyens beste rekrutteringsarena både for spillere og foreldre. Gjennom nybegynnerkurset ønsker vi at enda flere lag skal delta på minirundene. Derfor tilbyr vi dette oppstartstilbudet. Minirundene har blitt så bra at når vi først har fått inn både foreldre og barna på disse arrangementene er det stor sannsynlighet for at de ønsker å komme tilbake.

Opplæring av trener

Trenerne som skal være med å holde de 5 ukene + minirunde eller ta over aktiviteten etter endt kurs, har mulighet for å bli med på et Velkommen til innebandykurs. For at deltakerne skal ha best mulig forutsetninger for mestring og glede er det viktig med kompetanse, både innenfor tilrettelegging av aktivitet og veiledning.

Velkommen til innebandykurset tar for seg organisering og tilrettelegging av innebandyaktivitet. Setter fokus på at innebandy ikke er komplisert, det er enkelt å skape aktivitet og glede. Det kreves ingen forkunnskaper for å ta kurset.

Husk at dette er et aktivitetskurs og at derfor alle må stille opp i treningstøy.

Mål:

Hovedmål:

Få med flere lag på minirundene i innebandy.
 

Delmål:

Føle glede og mestring av fysisk aktivitet, gjennom nybegynnerkurs i innebandy.

Gi et mer allsidig idrettstilbud i idrettslaget.

Føre til økt fysisk aktivitet for deltagerne gjennom prosjektet.

Deltakelse i organisert idrett gjennom lokalt idrettslag, for de som er tilsluttet prosjektet.

 

Medlemskap 

Deltakelsen i minirunden kan f.eks koste 100,- pr deltaker og inkluderer medlemskap i lokal klubb. Kostnad for medlemskap i klubb varier fra klubb til klubb, men 100 kr er minimum sum. NBF anbefaler en lav medlemskontigent og heller differensiert treningsavgift ut fra tilbudet som gis til de ulike lagene. For å få opp et varig tilbud i lokal klubb kreves det interesse fra foreldre. Målet med nybegynnerkurset er at vi sammen med lokal klubb klarer å rekruttere foreldre som kan drive tilbudet videre og gjøre det varig.

Utstyr

Hver treningsgruppe kan få låne utstyr (20 innebandykøller, 2 stk keeperhjelmer og 30 baller) som skal returneres etter endt kurs (evt kjøpes av klubb).

 

Finansiering (forslag til budsjett som kan brukes i evt søknader):

1 nybegynnerkurs koster 18 000 kroner. Dette innebærer:2 instruktører 5 uker: 8000 kroner

Utstyr: 5000 kroner per gruppe.

Rekrutteringstiltak (skolebesøk, flyer o.l): 5 000 kroner

Totalt 18 000 kroner

 

Klubbens forpliktelser:

Skaffe treningstid

Melde seg inn i NBF (om idrettslaget ikke er det fra før) slik at medlemmene kan delta på konkurranser i regi av NBF (minirunder).

Registrere deltagerne som medlemmer i innebandygruppa.

Støtte opp foreldre som ønsker å drive aktiviteten videre.

 

NBF forpliktelser:

Skaffe instruktører i 5 uker pluss deltagelse på minirunde evt i samarbeid med lokal klubb.

Holde Velkommen til innebandy kurs for klubben (2-4 timer).

Skaffe utstyr til gjennomføring av nybegynnerkurs.

 

Instruktørens/trenerens forpliktelser:

Holde 5 ukers innebandykurs.

Rekruttere foreldre som kan ta over aktiviteten etter 5 uker.

Ta med spillerne på en minirunde en helg.

Føre navneliste over deltakerne.

Sende en enkel mail til klubbleder og utviklingskonsulent om hvordan treningen gikk og hvor mange spillere som var på trening.

 

Instruktør/treners honorar:

Eksempler på honorar for instruktører kan være:Per trening: 250-500kr per trening gjennomført
Per deltager: 200 kr per deltaker på minirunden. Maks 4000,- minimum 1000,- pr instruktør.