Norges Bandyforbund søker administrasjonsleder for bandy

Administrasjonsleder vil ha ansvaret for koordineringen knyttet til alle bandyaktiviteter som serier og mesterskap, landslagene, utdanning og klubbutvikling.

Arbeidsgiver
Norges Bandyforbund

Stillingstittel
Administrasjonsleder bandy

Frist
15. oktober 2022

Ansettelsesform
Fast (Prøvetid 6 måneder)

Norges Bandyforbund har rundet 100 år. Det er viktig for bandy at det bygges videre på tradisjonen, men også at administrasjonen sammen med klubbene kan utvikle sporten videre og gi den økt synlighet og engasjement.

Bandysporten har klart seg bra gjennom pandemien ved blant annet å holde medlemstallet oppe.

Administrasjonslederen vil ha ansvaret for koordineringen knyttet til alle bandyaktiviteter som serier og mesterskap, landslagene, utdanning og klubbutvikling. Administrativt stilles det stadig større krav til alle ledd i norsk idrett, ikke minst knyttet til informasjon og riktig bruk av digitale medier for best mulig kontakt med klubber, spillere, ledere, dommere, de frivillige og media.

NBF har flere stabsfunksjoner med støtte for alle idrettene.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordineringen av serier og mesterskap.
 • Administrasjon av bandylandslagene.
 • Arrangementer
 • Gjennomføring av utdannings- og klubbutviklingstiltak.
 • Aktivitetsutvikling her under, i samarbeid med utviklingsavdelingen, og bidra til å etablere rammebetingelser for etablering av nye bandymiljøer.
 • Budsjettansvar for ansvarsområdene.
 • Bidra til god informasjon til bandymiljøet via NBFs nettsider, sosiale medier og pressen.
 • Sekretær for seksjonsstyret i bandy og kontaktpunkt i administrasjonen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred idrettsfaglig bakgrunn.
 • God økonomiforståelse.
 • Godt kjent med digitale arbeidsverktøy.
 • Erfaring fra frivillige organisasjon.
 • Ledelse/prosjektledelse/koordinering.
 • God kjennskap til idrettens oppbygging og organisering.
 • Kjennskap til bandyidretten er en fordel.

Utdanningsretning
Idrettsfaglig, administrasjon, ledelse og økonomi.

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet og/eller relevant erfaring.

Personlige egenskaper:

 • Over gjennomsnittet interessert i idrett.
 • Ambisiøs på vegne av sitt arbeidsområde.
 • Løsningsorientert.
 • Tillitsskapende.
 • Strukturert.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid og sted.

Språk (skriftlig og muntlig)
Norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter.
 • Arbeidssted vil være Norges Bandyforbunds kontor på Ullevål Stadion i Oslo.
 • Det må i perioder regnes med en del kvelds- og helgearbeid.
 • Et trivelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjon- og forsikringsordninger.

Søknad
Søknad og CV sendes på e-post: tomas.jonsson@bandyforbundet.no.

Spørsmål
Ved spørsmål kontaktes generalsekretær Tomas Jonsson mob: 906 43 566

Om arbeidsgiveren

Norges Bandyforbund (NBF) er et av 55 særforbund i norsk idrett. NBF er et fleridrettsforbund med særidrettene bandy (rinkbandy), innebandy (EL-innebandy) og landhockey samlet under en president og en generalsekretær. Forbundets administrasjon håndterer i fellesskap flere rutiner. Målet er å ha en effektiv administrasjon som sikrer alle tre idrettene positiv utvikling innen klare økonomiske rammer. Hver av idrettene ledes av et seksjonsstyre.

Totalt har NBF 9 regioner/kretser og over 300 klubber med over 25.000 medlemmer over hele landet. Bandy, som en av idrettene i NBF, har 35 klubber med til sammen 5210 aktive medlemmer ved medlemsrapportering i 2021. I sesongen 2021/2022 hadde bandy 2497 lisensierte utøvere.

NBFs hovedmål er: «Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall – og det skal være GØY!»

Les mer om forbundet ved å klikke her.

Les mer om bandy ved å klikke her.