Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet

I forbindelse med regjeringens gjenåpning av landet 25. september 2021, er NBFs koronavettregler opphevet. (Oppdatert 13/10-21)

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21 kl. 16.00. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til din kommune for informasjon om hva som gjelder der du er.

Se regjeringens informasjon om normal hverdag med økt beredskap (regjeringen,no).

FORBUNDSSTYRETS VEDTAK

Adgangskort gir igjen fri adgang
På bakgrunn av regjeringens gjenåpning av landet har forbundsstyret vedtatt at adgangskortene på forbunds- og regionsnivå igjen gjelder som normalt.

Landslagsvirksomheten (vurderes fortløpende)
Samlinger
Forbundsstyret har vedtatt at alle landslagene innunder Norges Bandyforbund, kan gjennomføre landslagssamlinger i Norge.

Spillere på samling fra utenlandske klubber
Landslagsaktuelle spillere i klubber utenfor Norge, kan delta på samlinger i Norge når innreiserestriksjonene følges nøye.

Krav ved internasjonale aktiviteter utenfor Norge
Norges Bandyforbund vil følge de pålegg de internasjonale forbundene stiller til forbundet, hva gjelder vaksinering og testing, i forbindelse med mesterskap og landskamper.