Hordaland Bandykrets
Trenere
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Hordaland Bandykrets sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger også på seksjonenes planarbeid. Les mer på lenkene under:

  • Innebandyseksjonen (lenke til «Innebandy -> Strategi -> trener»)
  • Bandyseksjonen (lenke til «Bandy -> Strategi -> trener»)
  • Landhockeyseksjonen (lenke til «Landhockey -> Strategi -> trener»)
Hordaland Bandykrets – LTP (2018-2025)
Delmål 1: Ha nok og godt kvalifiserte trenere
Hordaland Bandykrets – handlingsplan (2021/2022)

Kommer her.

Siste nytt