Hordaland Bandykrets
Aktivitet
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Hordaland Bandykrets sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Sørvest Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger også på seksjonenes planarbeid. Les mer på lenkene under:

  • Innebandyseksjonen (lenke til «Innebandy -> Strategi -> dommer»)
  • Bandyseksjonen (lenke til «Bandy -> Strategi -> dommer»)
  • Landhockeyseksjonen (lenke til «Landhockey -> Strategi -> dommer»)
Hordaland Bandykrets – LTP (2018-2026)
Delmål: SFO-besøk
Delmål: Inkluderingstiltak
Delmål: Skolebesøk
Delmål: Nybegynnerkurs
Hordaland Bandykrets – handlingsplan (2021/2022)

Kommer her.

Siste nytt