Omberamming frem til 7. september 2023 (kostnadsfritt)
Omberammingsreglement

Hvordan søke omberamming

NB: Nytt for sesongen 2023/2024 er at omberamminger gjøres i Turneringsadmin (TA).

  • Husk at den som søker omberamming må ha funksjonen «Kampansvarlig» for å få tilgang til å søke.
  • Husk og sett dere inn i omberammingsreglementet over.
  • Husk at det uoppfordret skal sendes kvittering for at omberammingsavgiften er betalt.
  • Se bildene under for en rask guide i hvordan omberamming gjøres i Turneringsadmin.

NB: Alle omberamminger som sendes inn skal være gjort i enighet med motstanderlag.

Første steg:
Dette bilde er det første du møter i Turneringsadmin. Får du ikke opp «Omberammingssøknader», har du ikke tilgang til å gjøre dette. Kontakt da din klubbleder for å få rollen «Kampansvarlig», slik at du får rettighet til å søke omberamming.

Andre steg:
Når du har trykket deg inn på «Omberammingssøknader» får du en liste over kamper du har mulighet til å søke omberamming på. Trykk på kampnummeret på ønsket kamp.

Tredje steg:
Velg «Opprett ny søknad»

Fjerde steg:
Fyll ut omberammingssøknaden. Husk og velg omberammingsårsak.

Siste del:
Når Hordaland Bandykrets mottar en omberammingssøknad, vil det tas en vurdering på om denne kan godkjennes. Utnyttelse av halltid, praktiske utfordringer til dommeroppsett, kollisjoner med andre kamper etc vil bli tatt med i vurderingen når søknaden behandles.