Vi rekrutterer
Utvikling
Vi inspirerer

Hovedmålet til Norges Bandyforbund er økt medlemsvekst. Vi ønsker flere klubber, flere lag og flere spillere. For å få til dette har vi utviklingskonsulenter ansatt rundt omkring i landet. Utviklingskonsulentene skal bistå eksisterende klubber i sitt rekrutteringsarbeid, være aktive i arbeidet med å få etablert nye klubber og samtidig være en viktig ressurs til å tilføre våre medlemmer økt kompetanse. Utviklingsavdelingen er der for å hjelpe klubber i riktig retning og ønsker at treninger, kamper og klubbdriften skal være gøy!

Hva trenger du eller din klubb hjelp til?

Utviklingsavdelingen i Sørvest Bandyregion har ansvar for områdene Rogaland og Agder. Vi kan bistå med det meste innen rekruttering, men det er viktig at vi har klubbene, spillerne og foreldrene med på laget.
Utviklingskonsulentene har et klart hovedfokus på å rekruttere barn og unge, men samtidig er vi veldig klar over at det er foreldre som som oftest driver klubbene og er en forutsetning for kontinuiteten i aktivitetstilbudet. 
Samtidig som vi kan bidra med mye er vi ofte avhengige av at klubbene tar kontakt direkte med oss. Det er vanskelig å lukte seg frem til hvem som trenger støtte til hva til enhver tid. Ikke nøl med å ta kontakt med oss – uansett om det så bare er for en oppdatering på status i din klubb.
Vi ses ?

Kontakt Utviklingsavdelingen
Månedsbrev fra Utviklingsavdelingen

Månedsbrev skrives av hver Utviklingskonsulent hver måned og forteller om hva som gjøres i kretsen.
Her finner du månedsbrevene Utviklingsavdelingen i Hordaland har skrevet det siste året.

Siste nytt

Siste nytt

Månedsbrev